Hoppa till innehåll

Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smitt­skyddsåtgärder på serveringsställen

Tågföretagen har tagit del av Socialdepartementets remiss av promemorian med förslag till fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (S2021/06915). Synpunkterna i detta yttrande behandlar endast lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (”covid-19-lagen”).

Tågföretagen vill lyfta fram vikten av att vid en förlängd giltighet måste regeringen använda mandatet till åtgärder som är rimliga vad gäller möjlighet till efterlevnad och rimliga med hänsyn till dokumenterade effekter på smittspridning och i förhållande till den inverkan de får på olika verksamheter. För att uppnå detta krävs också en lyhörd och kontinuerlig dialog mellan myndigheter och verksamhets- och branschföreträdare. Detta efterfrågade Tågföretagen redan inför införandet av de tillfälliga smittskyddsåtgärderna för långväga kollektivtrafik och vi måste dessvärre konstatera att regeringen hittills inte har tagit hänsyn till de synpunkter vi framfört i detta avseende i tidigare remissrundor. Tågföretagen anser att det har funnits stora brister i proportionalitet, dokumentation och konkurrensneutralitet, samt en avsaknad av hänsyn till inkomna synpunkter och förslag till alternativa åtgärder.