Hoppa till innehåll

Ny EU-förordning om rättigheter för resenärer vid resor med kombinerade trafikslag

Tågföretagens yttrande om förslag till ny EU-förordning om rättigheter för resenärer vid resor med kombinerade trafikslag och nya regler om tillsyn av resenärsrättigheter, Ju2024/00147.

Tågföretagen välkomnar ambitionen att tydliggöra vilka rättigheter som resenärer har i samband med multimodala resor – med tanke på att dagens trafikslagsspecifika europeiska regelverk inte är tillämpligt vid resor med kombinerade trafikslag. I Sverige finns i dag en överenskommelse rörande resenärers rättigheter vid kombinerade resor med olika trafikslag, bland annat i form av en så kallad kom-fram-garanti genom det branschgemensamma erbjudandet ”Resplus”. Att erbjuda Resplus är dock frivilligt och Resplus är inte tillgängligt för trafikutövare av alla de trafikslag som föreslås omfattas av nu föreslagen europeisk reglering.

Tågföretagen vill även poängtera att en förordning av denna karaktär inte får bli för komplicerad, varför definitioner och tillämpningsområden är särskilt viktiga. Hänsyn bör tas till konkurrenskraft och incitament för resenärer att välja klimatsmarta färdmedel vid multimodala resor.