Hoppa till innehåll

Nya regler om upphandling

Tågoperatörernas remissyttrande angående Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 och SOU 2014:51)

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast

Nya regler om upphandling