Hoppa till innehåll

Positiva till ändringsförslag till remiss TSJ 2009-2123

Vi ställer oss generellt positiva till de ändringsförslag som TS föreslår gällande föreskriften TSFS 2011:61. Dock önskar vi att handläggningstiden för bedömning/undantag måste fastläggas till maximalt fyra veckor. Vi önskar också förtydligande gällande dispenser och utlandstrafik.

Almega Spårtrafikföretagen och Tågoperatörerna har gemensamt svarat på remissen Transportstyrelsens remiss om ändring av föreskrifter om hälsa för lokförare och övrig personal samt ändring av föreskrifter om förarbevis för lokförare, TSJ 2009-2123.

Status
Besvarad

Från
Transportstyrelsen

Svar senast