Hoppa till innehåll

Remissvar Covid-19-lag, dnr S2020/09214

Vi välkomnar ambitionerna att komplettera smittskyddslagen och ordningslagen och förtydliga regelverket, i syfte att kunna sätta in mer träffsäkra åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Vi anser överlag att lagens intentioner att med träffsäkra åtgärder motverka och förhindra spridning av sjukdomen är bra. Samtidigt är det av stor vikt att de åtgärder som direkt begränsar olika företags möjligheter att bedriva sin verksamhet används proportionerligt, riktar sig till rätt parter och medger möjlighet till kompensation.

Vi lyfter särskilt följande områden:

  • Användningen av de nya befogenheterna
  • Kollektivtrafik
  • Mottagare av föreskrifter inom kollektivtrafiken
  • Ersättning till drabbade företag

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
23 december 2020

Covid-19-lag, dnr S2020/09214