Hoppa till innehåll

Remissvar Koll på anläggningen

Tågoperatörernas remissvar på Koll på anläggningen (SOU 2015:42). Förslagen sammantaget kan bidra till ett effektivare underhåll och en säker, punktlig och hållbar järnvägstrafik både för person och godstransporternas behov. Tågoperatörernas förhoppning är att förslagen genomförs mycket skyndsamt.

Läs hela remissyttrandet (pdf)

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast

Koll på anläggningen