Hoppa till innehåll

Skjut upp ramavtal för nyttjande av infrastruktur

Tågoperatörerna föreslår att arbetet med ramavtal skjuts på framtiden till dess att det finns en klar bild av järnvägsbranschens verkliga behov, vilken kapacitet som kommer att finnas att fördela i framtiden, samt förslag på lösningar som möter de affärsmässiga och marknadsmässiga behoven. Det säger de som svar på Trafikverkets rapport ”Införande av ramavtal för nyttjande av infrastrukturkapacitet på järnväg” TRV 2012/48987.

I remissen föreslår Trafikverket att ramavtal ska införas, först på prov från 2015 och fullt ut från tågplan 2016.

Status
Besvarad

Från
Trafikverket

Svar senast