Hoppa till innehåll

Synpunkter på genomförande av TSD Drift och trafikledning

Tågoperatörerna har lämnat sina synpunkter och kommentarer på genomförandeplan för TSD Drift och trafikledning och vill att dessa ska bidra till Transportstyrelsens arbete med ett förslag till en uppdaterad genomförandeplan. Vi utgår från att Transportstyrelsen kommer att skicka ut förslaget på remiss innan det fastställs.

Vi har kommenterat följande områden:

  • Kostnader
  • Planen i allmänhet
  • Linjebok
  • Tågsammansättning
  • Bromsprestanda och sth
  • Register över infrastruktur och fordon – rullande materiel

Status
Besvarad

Från
Transportstyrelsen

Svar senast