Hoppa till innehåll

Synpunkter på Lokförare – bättre EU-system för förarbevis

Kompetenstillgången inom järnvägssektorn är hotad. Hållbar och kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom järnvägsbranschen påverkar och angår alla aktörer. Det innebär en möjlighet till ett långsiktigt och hållbart transportsystem som bygger på hållbara kalkyler, projekt och leveranser genomförda i tid och till rätt kvalitet. Hela sektorn måste bli mer attraktiv för unga människor, särskilt kvinnor, som endast representerar 21 procent av de anställda i sektorn i Europa.

Revideringen av lokförardirektivet är planerad till fjärde kvartalet 2022, enligt handlingsplanen för Strategin för hållbar och smart mobilitet. Tågföretagen välkomnar den kommande revideringen. Sedan lokdirektivet trädde i kraft har det gjorts möjligt att för framsteg mot ett mer harmoniserat system för licenser och certifikat. Det finns fortfarande brister och risker som måste åtgärdas i den kommande översynen; bl a frågan om ett gemensamt språk, risk för ökad kostnad för lokföraren och hantering av hälsointyg. Sammantaget är direktivet på väg i rätt riktning.

Status
Besvarad

Från
EU-kommissionen

Svar senast
8 februari 2022

Lokförare – bättre EU-system för förarbevis