Hoppa till innehåll

Yttrande gällande promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Tågföretagens yttrande rör områdena EU-politik, de nationella klimatmålen och klimatpolitiken, andra åtgärder för att hela Sverige ska fungera samt näringslivets roll.

Läs hela Tågföretagens yttrande gällande remiss av promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Status
Besvarad

Från
Klimat- och näringslivsdepartementet

Svar senast
25 augusti 2023

Remiss av promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel