Hoppa till innehåll

Yttrande om betänkandet Ett förbättrat resegarantisystem

Tågföretagen vill initialt framhålla att en ytterst liten del av våra medlemsföretags verksamhet berörs av en sådan form av paketresor som förslaget i fråga behandlar. Våra medlemsföretag berörs därmed endast perifert av nuvarande resegarantisystem. Tågföretagen kan dock hålla med utredningen om att det är ett administrativt krångligt system som är anpassat för en relativt osannolik situation – att alla paketresearrangörer skulle kunna gå i konkurs samtidigt.

Det är flertal faktorer som talar för en övergång från dagens system med individuella garantier till ett kollektivt system – en resegarantifond – som kan täcka en majoritet av resenärernas återbetalningskrav. Det är också rimligt att det nya systemet, inklusive det utökade tillämpningsområdet, inte träder i kraft förrän fondens målkapital är uppnått. Tågföretagen anser dock att staten borde garantera fondens medel under uppbyggnadsfasen, alternativt att staten garanterar lån till fonden.

Läs hela remissvaret Ett förbättrat resegarantisystem (SOU 2023:33)

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
17 oktober 2023

Ett förbättrat resegarantisystem