Yttrande om förslag om smittskyddsåtgärder och vaccinationsbevis i långväga kollektivtrafik m m

Järnvägsbranschen drabbades mycket hårt av de inskränkningar i form av reducerad beläggning som bland annat långväga tågtrafik tvingades att göra under våren och en stor del av sommaren 2021. När regeringen nu överväger att, i händelse av ökad smittspridning, återinföra restriktioner i den långväga kollektivtrafiken, är det positivt att förslaget till reviderad förordning medger en större frihet för verksamhetsutövarna att genomföra åtgärder som är anpassade till verksamheten.

Läs hela remissvaret

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

20 december 2021


Länk till remiss

Remiss PM Vaccinationsbevis på serveringsställen