Hoppa till innehåll

Lokförar­utbildningen

Lokförar­utbildningen i Sverige är en yrkeshögskole­utbildning som bedrivs tillsammans av bransch och skola. Halva tiden är praktik, LIA, förlagd hos tågoperatörerna. Nedan hittar du utbildningsplan och information om LIA.

Utbildning till lokförare

Tåg­företagen har arbetat fram en utbildning för lokförare med kvalitativt innehåll som uppfyller branschens behov av grundutbildade lokförare. Efter grund­utbildningen tar den operatörsspecifika utbildningen på respektive företag vid. Arbetet med förvaltning och utveckling av styrande och stödjande dokument kopplade till utbildningen bedrivs i en utbildningsgrupp med representanter från både bransch och skola med Tåg­företagen som sammankallande.

Lokförar­utbildningen bedrivs i YH-regi, varför branschen även har regelbunden dialog med Myndigheten för Yrkeshögskolan för att kommunicera rätt behov av utbildningsplatser. Grund­utbildningen är 44 veckor varav halva tiden är förlagd praktik hos operatörerna, så kallad LIA.

Utbildningsplan för lokförar­utbildning

Arbetet som lokförare omfattar en rad kvalificerade arbetsmoment som ställer krav på specifik yrkeskompetens och specialiserade kunskaper. Lokföraren framför järnvägsfordon som tåg, spärrfärd och växling inom den befintliga infrastrukturen. Framförandet sker i avancerat tekniska fordon utifrån givna trafikeringsregler. Lokföraren har en central roll med ett framförande med hög säkerhet och service som utgångspunkt. Utbildningens kompetenskrav säkerställer lokförarens yrkeskompetens för att:

 • Arbeta med gott omdöme med samtliga förekommande arbetsuppgifter på ett säkert sätt.
 • Framföra tåg, spärrfärd och växling enligt gällande säkerhetsregler.
 • Kunna ta del av ett järnvägs­företags specifika operatörs­utbildning.

Lokförar­utbildningens innehåll

 1. Järnvägsteknik
 2. Regler och säkerhet
 3. Miljö
 4. Regler och säkerhet för tågfärd och växling
 5. Föraren
 6. LIA 1
 7. Förarbevis
 8. Infrastruktur enligt det kompletterande intyget
 9. Rullande materiel
 10. Farligt gods
 11. LIA 2
 12. Infrastruktur
 13. LIA 3
 14. Examensarbete
 15. Slutprov

LIA-handbok och LIA-logg

Skolorna har enats om en LIA-handbok med gemensamma bedömningskriterier som ligger till grund för betygen. Som ytterligare ett steg i kvalitetssäkringen av LIA:n har branschen tagit fram en LIA-logg som mer detaljerat beskriver vad eleven har gjort på sin LIA. Tanken är att loggen ska fungera som ett underlag för framtida arbetsgivare att lättare forma den operatörsspecifika utbildningen. LIA-handboken är skolans betygsgrundande material medan LIA-loggen är elevens eget material och ansvar.

Exempel på LIA-handboken

LIA-logg för dig som går lokförar­utbildningen

LIA-loggen är till för elever på YH-utbildningen för blivande lokförare. Den fungerar som ett underlag för framtida arbetsgivare att lättare forma den operatörsspecifika utbildningen. LIA-loggen är elevens eget material och ansvar.

För att använda den finns det två alternativ:

 1. Spara ner loggboken till din egen Google drive genom att välja Arkiv/kopiera och lägga till den på din enhet i Google drive.
 2. Välj Arkiv/Ladda ner till Microsoft Excel och spara den vart du vill hos dig.

Loggboken från mobilen

Om du använder Google drive kan du enkelt använda loggboken på mobilen, antingen via webben eller via Googles egna appar Google drive och kalkylark. Det blir enkelt att ha med den ut på LIA:n och fylla i den direkt.

Lokförarsimulator

Operatörer och skolor har även ett samarbete med VTI i vidare­utvecklingen av den lokförarsimulator som används av både operatörer och skolor i undervisningen.

Elvira Sofic

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 61 13 +46 72 199 83 71 E-post

Läs mer