Transportpolitik

Transportfrågan och då särskilt järnvägen är en viktig framtidsfråga. Tåg­företagen arbetar med att synliggöra frågan i debatten och föra dialog med myndigheter, riksdag och regering.