Hoppa till innehåll
Under vecka 18 var det så kallat High Level Freight Meeting som arrangerades av UIC och CER. Där deltog bland annat Jan Kilström från Green Cargo i ett stormöte – det första någonsin i sitt slag – mellan tio chefer från Europas järnvägsföretag och lika många företrädare för transportköpare och logistikchefer från European Shippers Council, ESC.

Tre viktiga frågor för fungerande järnvägstransporter diskuterades:

  1. Minskade kostnader för ”Last mile operations.
  2. KPIer till grund för förbättringsarbete.
  3. Bättre ”Track&Trace”-systematik.

Järnvägscheferna påmindes om behovet av punktlighet och tillförlitlighet i transporttjänsten och behovet av att jobba i större utsträckning med ETA, Estimated Time of Arrival.

Som ett mantra framfördes behovet av att minska kostnadsbilden för transporter på järnväg. Dessvärre bekräftades nu på europeisk nivå det faktum att det råder en konkret konkurrenssituation med vägsidan för långväga transporter, som är helt kopplad till de höga produktionskostnaderna och banavgifterna på järnvägssidan.

Från svensk sida deltog på transportköparsidan Mats Erkén, vd på Scandfibre Logistics, som lyfte frågor om långa ledtider och bristen på innovation/digitalisering som särskilda utmaningar för järnvägssektorn.

Sammanfattningsvis var det ett möte i positiv anda om som kan bidra till konkreta utvecklingsmöjligheter för Europas godstransporter på järnväg.