Hoppa till innehåll
Tågföretagen har lämnat en rekommendation avseende modell för kommande banavgiftsreduktioner. Utgångspunkten för EU:s regelverk är att banavgiftsreduktioner ska fördelas neutralt inom de marknadssegment som är identifierade i Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning. Tågföretagen rekommenderar en modell som balanserar stödet till förmån för den långväga persontrafik som drabbats hårdast, se separat artikel.

Parallellt med den politiska turbulensen klubbades den största infrastrukturpropositionen någonsin – omfattande nästan 800 miljarder kronor – igenom i riksdagen den 23 juni. Och som väntat lämnade regeringen även planeringsdirektiv till Trafikverket för framtagande av ny nationell infrastrukturplan 2022–2033. Därmed har den tidigare regeringen och dess dåvarande stödpartier C och L gjort vad som förväntats för att undvika kaos i infrastrukturplaneringen. Trafikverket ska redovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet i form av förslag till nationell infrastrukturplan senast den 30 november 2021. Planeringsdirektiven utgörs till stor del av politiska kompromisser och genererar därför inte en samlad vision om hur vi ska använda vår transportinfrastruktur i framtiden. En effekt av kompromissandet är att ”lagt kort ligger”, vilket innebär att allt väsentligt som redan finns i nationell plan 2018–2029 ligger kvar, även om nysatsningar överväger till järnvägens fördel. Läs vår sammanfattning och analys av direktiven.

I sammanhanget noterar vi att Riksrevisionen med synnerligen träffsäker timing har presenterat en granskning av kostnadsökningar vid statliga infrastrukturinvesteringar. Granskningsmyndigheten gör bland annat bedömningen att Trafikverket systematiskt underskattar kostnaderna för ny infrastruktur.

Regeringen upphäver reglerna om passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik från och med den 15 juli. Det innebär att de som organiserar långväga kollektivtrafik nu kan börja planera för att ta emot passagerare med full kapacitet.

Med denna positiva nyhet i bagaget är det dags att runda av inför semestrarna. Till hösten vill vi prata om den gröna återstarten, framtiden och tågets möjligheter. Tills dess önskar Tågföretagen alla våra följare en härlig sommar med välbehövd vila och tid för återhämtning!

Medielänkar vecka 26

”Här är sex viktiga krav för smidiga tåg ut i Europa”

Jakop Dalunde (MP): I dag lanserar vi Tågsemesterpaketet med förslag för att ställa om vårt transportsystem. Inom kort startar förhandlingarna om EU:s viktigaste tåglagstiftning. Vi vill främja det klimatsmarta resealternativet och att drömmen om att somna i Malmö och vakna i Paris ska komma lite närmare.
Läs artikeln på dn.se

”Varför har S/MP-regeringen straffat järnvägen, det klimatvänligaste trafikslaget?”

Replik Jens Holm (V): Att gynna ökat flygande på järnvägens bekostnad borde inte anstå en regering med höga klimatambitioner.
Läs artikeln på dn.se

SSAB halverar transportutsläppen med tåglösning

SSAB ska med hjälp av det finska godslogistikföretaget VR Transpoint öka andelen råvaror och produkter på järnväg. Målet är att halvera utsläppen från transporter som ingår i samarbetet till 2024.
Läs artikeln på dagenslogistik.se

Stor efterfrågan på resor

Nu släpper MTRX tågbiljetter fram till och med den 11 december. Precis som under hela pandemin står MTRX medarbetare redo att hälsa såväl gamla som nya kunder välkomna ombord på Sveriges bästa tågbolag.
Läs artikeln på turismnytt.se

Förändring är Crister Fritzsons melodi

Han gillar förändring och delaktighet. Förre SJ-chefen Crister Fritzson har gjort en lång och framgångsrik chefskarriär, men roligast är att vinna i grupp, tycker han.
Läs artikeln på dn.se

Dyrt när sjöfarten ska klimatomställa

Sjöfarten ska bli mer klimatvänlig, men gröna investeringar kostar. Många rederier tvekar på grund av stora ekonomiska risker och osäkerhet kring teknik och drivmedel. Det visar Transportstyrelsens nya rapport Kalkylen måste gå ihop.
Läs artikeln på dagensinfrastruktur.se

Rekordpunktlighet

– Den viktigast uppgiften har till pandemin tog fart varit att få fler att resa med den spårbundna kollektivtrafiken, men under 2020 blev uppdraget det motsatta för att bidra till att minska smittspridningen i samhället. Det har verkligen varit en utmaning utan motstycke, men vi har med gemensam kraft lyckats och dessutom har vi hållit i vårt hållbarhetsfokus, vilket är ett bevis på att vi aldrig kommer att låta vårt hållbarhetsarbete stanna av, säger Henrik Dahlin, vd MTR Nordic Group.
Läs artikeln på dagensinfrastruktur.se

DB Netz vill öppna nedlagda järnvägslinjer för att stödja klimatvänliga transporter

Den tyska infrastrukturförvaltaren DB Netz har identifierat 20 linjer på totalt 245 kör-kilometer som bör återaktiveras för både gods- och persontrafik senast fram till 2030 som en del av ett initiativ för att tillhandahålla miljövänliga transportalternativ.
Läs artikeln på transportochlogistik.se

Investering i kombiterminal ökar kapaciteten

Kommunen satsar drygt 25 miljoner kronor på infrastrukturen vid kombiterminalen i Arnäsvall.
Läs artikeln på webben7.se

Göteborgs Hamn vill bilda samriskbolag med Castellum – ska utveckla logistikfastigheter

GÖTEBORG. Det är det Göteborgsbaserade börsbolaget Castellum som Göteborgs Hamn vill skapa ett samriskbolag med, rörande utvecklingen av logistikfastigheter i området Halvorsäng. En avsiktsförklaring är undertecknad. Nu återstår endast beslut i kommunfullmäktige.
Läs artikeln på di.se