Hoppa till innehåll

I onsdags hälsade vi välkomna till det första mötet i Tågoperatörernas eget godstransportråd. Vi är glada över det stora engagemang branschen visade både genom deltagande på mötet och de diskussioner som hölls. Syftet med dessa möten är att på bästa sätt dra nytta av att både Jan Sundling, styrelseordförande Green Cargo, och Tågoperatörernas vd Björn Westerberg är medlemmar i regeringens nationella godstransportråd. Pelle Andersson presenterade studier som Green Cargo gjort tillsammans med Trafikverket för att skapa optimerade tidtabeller och professor Bo-Lennart Nelldal gav sin syn på utveckling av godstransporter. Systemperspektivet och järnvägens konkurrenskraft står i fokus i det fortsatta arbetet.

Rail Balticas årliga forum gick av stapeln i Vilnius. Gustaf Engstrand deltog i en paneldebatt om organisation av infrastrukturförvaltning i tre länder. Tre nationella förvaltare eller en integrerad förvaltning är frågan, en mycket intressant konsultrapport från Atkins rekommenderar en integrerad förvaltning. Rail Baltica binder in Tallinn, Riga och Vilnius med Polen och Tyskland med EU-standardjärnväg som ska stå klar 2026. Det är symboliskt och ekonomiskt viktigt att bygga infrastruktur som tar de baltiska länderna närmare Europa. Ett sådant projekt skulle aldrig kunna bli en realitet utan EU-stöd eftersom det är för stort, komplext och kostsamt för tre individuella stater.

Riksdagen hade igår en utdragen debatt om infrastrukturfrågor och även ERTMS efter Riksrevisionens granskning. Det är tydligt att politiken är alltmer redo att ta ett ansvar för en realistisk utrullningsplan, ett ansvar som rimligen också borde innefatta ett statligt åtagande kring finansiering av alla kostnader och de enorma riskerna för tågoperatörerna. Inför debatten gjorde flera godsoperatörer samt Tågoperatörerna och Svensk Kollektivtrafik ett gemensamt upprop till Trafikutskottets politiker. Flertalet partier är positiva till ett omtag, kanske framförallt eftersom punktligheten i järnvägssystemet hotas, och vi ser fram emot en fortsatt dialog och lösning. Låt oss inte glömma bort att det är ett gott alternativ till ERTMS att fortsätta med ATC-systemet under en något längre övergångsperiod.