Hoppa till innehåll

För ett år sedan pågick blocköverskridande samtal om finansieringen av en snabb utbyggnad av nya stambanor. Dock stannade samtalen upp inför valspurten och inget tyder på att de återupptagits trots att regeringsunderlagets 73-punkter är tydliga på just denna punkt. Det senaste beskedet var att samtalen skulle återupptas efter att vårändringsbudgeten lagts fram. Begreppet ”efter” är förstås relativt, men kanske är det ändå bara en tidsfråga nu. Målbilden är att snabbt bygga nya stambanor mellan våra största städer, helst på tio år enligt de löften som Sverigeförhandlingen förhandlat fram med kommuner utmed banans sträckning i utbyte mot byggande av 285 000 bostäder.

Andra spännande infrastrukturfrågor med koppling till den Nationella planen har varit på tapeten vid möten i veckan. Vi har haft en diskussion med Trafikverket om branschens tidiga inspel kring nya infrastrukturprojekt, med utgångspunkt från exemplet två nya spår mellan Uppsala och länsgränsen till Stockholm. I ett sådant fall finns förstås flera alternativa dragningar kopplat till bostadsbyggande med mera. Tågoperatörernas kunskap måste komma in tidigt i och vi är en kraft för att med exempelvis ett nationellt perspektiv balansera inflytandet från regionala initiativ. Vi ser nu fram emot en rekommendation från Trafikverket om hur en dialog kan fördjupas framgent.

Bland dagens medialänkar ser vi bland annat att den privata efterfrågan på semesterresor med tåg fortsätter skapa möjligheter för tågbolagen och att ”tågskryt” blivit ett nyord i svenskan. Här har vi ett jobb att låta skryt bli en självklarhet.

Tågoperatörernas årsstämma har flyttats fram. Den 13 maj blir det i stället ett informationsmöte om processen för bildande av arbetsgivarförbund inom Almega. Årsstämman har flyttats till den 17 juni då vi också bjuds på en lättare sommarlunch.