Hoppa till innehåll

Transportministrar tänker på klimatet

International Transport Forum (ITF) som är OECD:s årliga transportministermöte genomfördes i Leipzig denna vecka. ITF är världens största möte för transportministrar – cirka 40 ministrar deltog – och med fler än 1 300 deltagare från ett 70-tal länder. Sveriges delegation inkluderade både infrastrukturminister Tomas Eneroth och statssekreterare Mattias Landgren. Även Tågoperatörerna fanns på plats och var engagerade i presentationer och paneldiskussioner. Stort utrymme gavs för informella samtal med Europas beslutsfattare inom transportområdet. Björn Westerberg var talare på temat Connecting Regions Through Rail. Transportministrarna på plats lovade att göra allt man kan för att skapa bättre ”connectivity” för transporter mellan regioner både lokalt och globalt. Infrastrukturminister Thomas Eneroth ledde ett ”joint statement” från närvarande ministrar om att ta hänsyn till klimatet inom transportpolitiken. Läs mer på https://2019.itf-oecd.org/

Vid förra veckans möte med det Nationella godstransportrådet var kompetensförsörjningen inom transportsektorn huvudtema. Branschens attraktivitet diskuterades efter presentationer av Trafikverket, Sveriges Byggindustrier, med flera. Det är klart att järnvägsbranschen kommer se stora pensionsavgångar de närmaste åren. Och det finns fortfarande utmaningar i form av otillräcklig utbildningsstruktur, dålig image och lågt intresse från yngre att söka sig till transportbranschen. Från Tågoperatörernas sida tog vi upp att prognosen är att vi uppnår balans i lokförarutbildning och behov från 2021 och etableringen av en kvalificerad ledarskapsutbildning i samarbete med Handelshögskolan. Vi lyfte återigen godsoperatörernas kostnadsläge och lönsamhet och problemen med tilldelning av ad-hoc-kapacitet. Inom temat innovationer lyfte vi möjligheten till nya lösningar för Inlandsbanan med bränslecellståg. Tomas Eneroth vill koppla ihop infrastruktur, energi och digitalisering för att säkerställa kompetensförsörjning och ökad attraktivitet – och JBS förväntas vara dragloket. På nästa möte – på Lindholmen Science park i augusti – är fokus på effektivare godstransporter och innovationer.

Eftersom 2019 inte är valår blir Almedalen något mindre politiskt laddat men vi har flera aktiviteter på gång från Tågoperatörerna. Vårt samarbete med Swedtrain fortsätter och temat för årets gemensamma frukostseminarium på onsdagen är ”Järnvägen 2.0 – så framtidssäkrar vi Sverige”. Det blir fokus på hur vi mot bakgrund av klimatutmaningen framtidssäkrar Sverige med infrastruktursatsningar, nya stambanor, digitalisering, nattåg till Europa, innovation, ny teknik och spetskompetens. Länk till Almedalsprogrammet

Slutspurten inför EU-valet pågår och det är påtagligt att det nu finns ett större intresse än tidigare för EU-frågorna. Media och politiker lever äntligen upp till en rimlig nivå för att möjliggöra för väljarna att göra upplysta val till EU-parlamentet. Enligt undersökningar från senare tid tycker vi i Sverige att klimat och miljö är den viktigaste EU-frågan. Satsningar på att bygga ihop EU med klimatsmart infrastruktur och smart utformad koldioxidprissättning står högt på Tågoperatörernas lista över lösningsförslag.

Missa inte JBS FoI-dag den 27 maj, se programmet!