Hoppa till innehåll

Nedräkning Almedalen

Som framgick av förra veckans nyhetsbrev duggar rapporterna och debattartiklarna tätt för närvarande. Allt ska tydligen hända före Almedalen – därefter är det definitivt semestertider i Sverige. Även Tågoperatörerna har synts i debatten de sista dagarna. Först ut var ett inlägg om värdering av CO2 kopplat till styrande ramverk för transporter och klimatsmart infrastruktur. Vi upplever att debatten och forskningen nu definitivt och slutligt styr mot att värderingen av CO2 – i form av höjd beskattning eller åtminstone höjt skuggvärde – blir kritisk i framtiden för att styra samhälle och näringsliv i rätt riktning. I Tyskland pågår för närvarande en intensiv debatt om införande av en klimatskatt. Det senaste fenomenet är videobloggaren Rezo som med tyskfrispråkig och faktaorienterad utläggning skakar om de statsbärande partiernas tvekan inför att fånga upp bland annat klimatfrågan. Retoriken återkommer inför det finska EU-ordförandeskapet i EU, som inleds den 1 juli 2019, där klimatutmaningen har högsta prioritet. Känn på statsminister Antti Rinnes uttalande till Finlands riksdag: ”Ja, men”-politikens tid är förbi när det gäller att bekämpa klimatförändringen. Läs mer om det finska ordförandeskapets prioriteringar här.

Efter Moderaternas visionslösa nej till nya stambanor följde Stockholms Handelskammare upp med ett debattinlägg och en rapport som på alla sätt innehåller en välkommen uppräkning av viktiga infrastrukturprojekt men som samtidigt avfärdar satsningen på nya stambanor för höghastighetståg. Flera andra handelskamrar reagerade och Tågoperatörerna replikerade i Dagens Industri. Framförallt tre saker glöms bort i den avledningsretorik som handelskammaren ägnar sig åt:
• Ökad kapacitet i transportsystemet. När fjärresandet flyttar över till separata nybyggda stambanor – med högre hastigheter och betydligt kortare restider – frigörs kapacitet på befintliga banor. Med nya stambanor får vi utrymme för kraftig ökning av godstrafik på järnväg till nytta för näringslivet, men också ökade förutsättningar för regional och lokal persontrafik med bättre tidtabeller och ökad punktlighet. Stockholms Handelskammare tycks utgå från en minskning av godstransporter på järnväg.
• Bostadsfrågan. Sverigeförhandlingens avtal om 285 000 bostäder i en arbetsmarknadsregion som täcker hela södra Sverige och som kommer att ha 10 miljoner invånare 2035 kan bli en realitet endast med snabb utbyggnad.
• Visionen om Europa. Snabba klimatsmarta och kapacitetsstarka transporter mellan våra tre storstadsregioner och ut mot kontinenten är vad resenärerna och godstransportköparna efterfrågar. I sammanhanget – läs om inspirerande satsningar på sträckan Paris och Milano.

I bruset saknas en sansad diskussion om möjligheterna som uppdaterade kalkyler kan ge, med moderniserade värderingar av till exempel restid, av godstrafikens behov och av CO2-utsläpp. Vi skulle också gärna se kontakter med Europeiska Investeringsbanken (EIB) som faktiskt vill medfinansiera och bidra i kalkylarbetet.

För att följa vad Tågoperatörerna gör i Almedalen rekommenderas en uppdaterad artikel.

Detta blir vårt sista nyhetsbrev inför sommaren. Vi återkommer i augusti med en rapport från politikerveckan i Almedalen.

Vi passar på att önska alla en riktigt skön sommar, eventuellt kryddad med tågresande inom eller utom landet!