Hoppa till innehåll

Rapporttätt och debattvarmt

Rapporterna duggar tätt och debatten om transportsektorns klimatutmaningar går varm i värmen. Frågan om transportsektorn kommer klara klimatmålen har på senare tid belysts i en ESO-rapport benämnd ”Klimatmål på villovägar?” och i en IVA-rapport ”Så klarar Sveriges transporter klimatmålen”. Och ytterligare rapporter sista veckan om infrastrukturinvesteringar, dels från SNS ”Kan investeringar i transportinfrastruktur öka produktivitet och sysselsättning” och från Fores ”Att bygga rätt infrastruktur – vilken transportinfrastruktur lönar sig och hur bör den finansieras?” Debatten lär fortsätta i Almedalen – se information om Tågoperatörernas aktiviteter.

Samhällsvisionerna är inte vad som samlas i mittströmmen av denna rapportflod. Ett samhälle behöver visioner – när Fehmarn bält-förbindelsen öppnar 2028 blir siktet inställt på en storregion Hamburg-Malmö-Stockholm med hög kapacitet för klimatsmarta och utrymmessnåla transporter på järnväg. Någonstans på 2030-talet skulle vi kunna resa från Stockholm till Hamburg på 5 timmar när vi byggt nya stambanor för höghastighetståg. 2,5 timmar till Malmö, sedan 2,5 timmar till Hamburg. En tredubbling av godstrafiken på järnväg är möjlig i Sverige när kapacitet på stambanorna frigörs. I ett debattinlägg på DNDebatt riktade KTH-professorn och nationalekonomen Maria Börjesson kritik mot kalkylen för höghastighetsbanor. Läs vår replik. Vi ser ett stort behov av att ge utrymme för samhällsvisioner i en beslutsgång om stora investeringar som blir alltmer teknokratisk. Så länge inte de samhällsekonomiska kalkylerna förmår att fånga dynamiska effekter för arbetsmarknadsregioner, när godstrafiken undervärderas och kopplingen till företagsekonomisk verklighet saknas, ja då måste visionerna få inflytande. Annars har vi inte ean chans att säkra samhället för kommande generationer.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth poängterade vid möte med regeringens godstransportråd att Sverige ska satsa på en volymstark godsjärnväg. Vi måste satsa på omlastning och att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart. Ministern bekräftade också vi ska satsa på nya stambanor för ökad kapacitet och flytta den långväga trafiken dit. För att genomföra godsstrategin måste transportslagen öka sin samverkan, tänka smartare, satsa på ny teknik, dra nytta av digitalisering och elektrifiering.

Så blir det då ett nytt bransch- och arbetsgivarförbund för Spårtrafiken! Tågoperatörerna och Almega går samman och bildar gemensamt bransch- och arbetsgivarförbund. På Tågoperatörernas årsmöte som hölls den 17 juni fattade Tågoperatörernas medlemmar enhälliga beslut om nya stadgar och avgifter för det nya förbundet. Med ett starkt förbund som samlar hela branschen får vi ännu större möjligheter att bidra till utvecklingen av vår framtidsbransch samt även att stärka vår röst inom Svenskt Näringsliv. Under hösten fattas beslut om namn för det nya förbundet.