Hoppa till innehåll

Delredovisning av Nattågstrafik till Europa

I veckan lanserades Trafikverkets delredovisning av regeringsuppdraget Nattågstrafik till Europa. Det är mycket intressant läsning för den som engagerat sig i utvecklingen av gränsöverskridande tågtrafik de senaste åren. Nu testas på riktigt Europas avreglering av persontågmarknaden. Vilka strukturer och praktiska arrangemang är nödvändiga för gränsöverskridande nattågstrafik och för upphandling därav? Delredovisningen innehåller en hel del svar.

De konkreta förutsättningarna för hur trafiken genom ”flaskhalsen Danmark” kommer utvecklas under 2020-talet blir kritiska liksom hur tågfärjetrafiken kan säkerställas för framtiden. Den potentiella marknadsutvecklingen, där tåget återtar resenärer från flyget, och hur nattågsresandet kan permanentas i kommersiell drift måste analyseras grundligt mot bakgrund av den glödheta klimatdebatten. Därmed bör även de potentiella klimateffekterna analyseras grundligt. Vi vill resa med tåg – det visar de senaste årens kraftiga tillväxt för tågresandet, som dessvärre systematiskt underskattats. Vi ser fram emot Trafikverkets slutredovisning av uppdraget och hoppas på kompletterande svar på dessa avgörande frågor. Även förutsättningarna för nattågstrafik Stockholm – Oslo, som verkar ha tappats bort, borde rimligen också tas om hand i en slutredovisning.

Trafikverket förordar att initialt upphandla trafik i mindre skala. Ett första steg skulle bli trafik från Malmö till Tyskland, där Köln valts som huvudsaklig första knutpunkt. Valet av just Köln sker mot bakgrund av att restiden dit kan uppskattas till högst 12 timmar. Fördelen med Köln är att det öppnar för byte till snabba dagförbindelser till de västra delarna av den europeiska kontinenten, bland annat Bryssel och Paris. Nattågstrafik direkt till Bryssel bedöms som betydligt mer komplex, men kan vara en framtida förlängning av en linje till Köln. Acceptansen för tid på nattåg bedöms vara högst 12 timmar för tjänsteresenären medan fritidsresenären antas kunna acceptera uppåt 17 timmar.

Rekommendationen är att upphandling av allmän trafik enligt EU:s kollektivtrafikförordning bör vara förstahandsvalet för att stödja nattågstrafik till kontinenten. Nattågstrafik till den europeiska kontinenten skulle ge positiva bidrag till de klimatpolitiska målen men påverkan på målen beror givetvis av omfattningen av trafiken. Den initierade delrapporten innehåller intressanta underlagsrapporter om trafiken genom Danmark under 2020-talet och en marknadsanalys om intresset för nattågsresande till kontinenten. Intresset inom EU är stort för vad vi kommer fram till i Sverige som för närvarande går i bräschen för att främja ökat långväga tågresande inom Europa.