Hoppa till innehåll
Vi kan konstatera att företagen går från att hantera de dagliga operativa utmaningar som covid-19 medfört med en sjukfrånvaro som idag pendlar mellan 5-10 procent, till att hantera och analysera de långsiktiga ekonomiska utmaningar som denna pandemi medfört. Det är tydligt hur viktigt det är att vi kontinuerligt samlas för att stämma av läget samt formera grupperingar som kan anta de frågeställningar som behöver redas ut och hitta pragmatiska lösningar på.

Tågföretagen har dagliga samordningsmöten med Trafikverket, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, SL och Samtrafiken.