Hoppa till innehåll
På grund av rådande läge kommer Tågföretagen under maj månad skicka ut en kortare kompetensförsörjningsenkät gällande lokförare till förbundets medlemmar. Vi vill på detta sätt få en indikation om hur branschen ser på rekryteringsläget nu och under den närmsta tiden. Enkätens resultat används som underlag för Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, när de beslutar om utbildningsplatser till yrkeshögskolans lokförarutbildningar

Vi förstår svårigheten med denna uppgift men vill med denna undersökning bidra till att vi varken drar i nödbromsen eller överutbildar så att vi den dagen det är dags för återstart av samhället är rustade med den personal som behövs för en effektiv och hållbar återstart.

Frågor om enkäten

Enkäten skickas till HR-ansvariga på alla medlemsföretag. Saknar du enkäten eller har frågor kan du kontakta Linda Ekholm, linda.ekholm@tagforetagen.se.