Hoppa till innehåll

Industrin är viktig i Västra Götaland, men den privata tjänstesektorn sysselsätter nästan dubbelt så många. I detta läge är det viktigt att den offentliga sektorn bidrar med stabilitet, skriver flera företrädare för tjänstesektorn.

Coronakrisen riskerar att leda till en djup ekonomisk kris med massuppsägningar av anställda. Detta kommer också att drabba kommunernas ofta redan ansträngda ekonomi och betydande neddragningar inom välfärden kan därför följa.

I mars blev över 36 800 personer varslade om uppsägning. Det är en högre takt än under finanskrisen och värre kommer det att bli. Alla ekonomiska indikatorer pekar nedåt och det kommer fler och fler larmrapporter från företag i kris.

Västra Götaland kommer förmodligen att drabbas hårdare än andra regioner eftersom man är en hubb för logistik, transporter och fordonsindustri. Här finns även många företag som säljer kunskapsintensiva tjänster till industrin, vård- och omsorgsföretag som levererar välfärdstjänster till kommuner och region, samt serviceintensiva tjänsteföretag som levererar en uppsjö olika tjänster till näringsliv, samhälle och hushåll.

Industrin är viktig i Västra Götaland, men den privata tjänstesektorn sysselsätter nästan dubbelt så många. Nu har hushåll och många företag i stort sett slutat att konsumera vissa tjänster, vilket slår hårt mot tjänsteföretagen och näringslivet i stort. I detta läge är det viktigt att den offentliga sektorn bidrar med stabilitet.

Regioner och kommuner gör en enorm insats för att vårda de som drabbats av corona och bekämpa smittspridningen. De behöver också bidra till att hjälpa de företag som drabbats av krisen. Annars kan konsekvenserna för välfärden bli enorma.

I Västra Götaland är den beskattningsbara inkomsten för förvärvsarbete 377 miljarder kronor år 2020. Om varsel och uppsägningar minskar denna summa med en tiondel får Västra Götalandsregionen och kommunerna 12,4 miljarder kronor lägre skatteintäkter 2021. Det kommer att drabba välfärden hårt. För att hindra det måste kommunerna och regionen försöka hjälpa det lokala näringslivet genom krisen.

Här kommer fyra skarpa förslag:

I kristider ska det vara ännu enklare att vara företagare.

Kommuners attityd till företag är av stor vikt för att skapa ett bra klimat för entreprenörskap. Det blir givetvis ännu viktigare i tider av kris. Det handlar om att skynda på handläggningsprocesser, lätta på tillsyn och förbättra service samt bemötande.

Hitta lösningar som förbättrar företagens kapitalförsörjning

Kommunerna kan slopa vissa avgifter till företag där det är möjligt. De kan även laborera med att förlänga betaltider för avgifter till företag och korta betaltiderna till företag som levererar tjänster till kommunen, exempelvis från 30 till 20 dagar. Detta är viktigt för framför allt små företag med likviditetsproblem.

Var en god kund till företagen

Kommunerna är stora och viktiga kunder för många företag. Man har också goda förutsättningar att vara en stabil kund även i perioder av ekonomisk nedgång. Genom att upprätthålla och utöka inköpen från näringslivet kan man bidra till att stabilisera situationen. Det är även viktigt att hedra ingångna inköpsavtal och att avstå från att avsluta kontrakt i förtid.

Investera i infrastruktur, utbildning och utveckling

Genom snabb utbildning kan varslad arbetskraft ställas om till lediga jobb i exempelvis vård och omsorg. Här kan Västra Götalandsregionens utvecklingsprogram skalas upp, särskilt finansieringserbjudanden som konsultcheckar och FoU-kort. De bör även investera i digitala distanslösningar som behövs för att förbättra servicen till företagen och medborgarna.

Att tjänsteföretagen klarar krisen och på sikt kan återanställa de som nu förlorar jobben är nödvändigt för att rädda välfärden framöver.

Thomas Erséus, Vd Almega

Magnus Höij, Förbundsdirektör Innovationsföretagen

Stefan Koskinen, Förbundsdirektör Tjänsteföretagen

Björn Westerberg, Tf Förbundsdirektör Tågföretagen

Patrik Eidfelt, Förbundsdirektör Kompetensföretagen

Denna text är en debattartikel som publicerades på i GT på expressen.se den 5 april.