Hoppa till innehåll
Denna vecka har vi gått från dagliga avstämningar till att hålla oss till avstämningar varannan dag.

Precis som vi skrev i föregående brev ser vi att produktionen just nu är relativt stabil och gemensamt för branschen är att vi kan se att sjukskrivningstalen börjar gå ned och närma sig mer normala nivåer.

Parallellt med detta har vi denna vecka fått en skrivelse från Arbetsmiljöverket, som är skarp och innehåller stora viten, angående skyddsåtgärder för att skydda bussförare. Utmaningen för branschen är att olika kontrakt kommer med olika rutiner varför det är svårt att hitta en generisk lösning på denna utmaning. Det är av stort värde att deltagarna delar med sig av sina dialoger med Arbetsmiljöverket samt de åtgärder de genomför att nå upp till skrivelsen.

TPSAMS har kommit med en förfrågan att få in uppgifter kring konsekvenser i fall av att regioner eller städer behöver stängas och isoleras. Förslag från Tågföretagens säkerhetsgrupp är att detta genomförs i 1–2 workshopar för att branschen tillsammans lämnar sin konsekvensbeskrivning.

Avstämningarna i denna grupp har varit väldigt värdefulla och vi fortsätter med avstämningar varannan dag även efter påsk.