Hoppa till innehåll
Vi är i ett läge där vi lärt oss att leva och andas de nya förutsättningarna som covid-19 medfört. Vi ser att trafiken och sjukskrivningarna ligger relativt oförändrade denna vecka men vetskapen om att detta snabbt kan ändras är stor.

Företagen har de senaste dygnet arbetat intensivt med att skapa och få ut information med anledning av de nya riktlinjer folkhälsomyndigheten presenterade igår. Rapporterna är att det har fungerat väl och att samarbetet över företagsgränserna har varit väldigt uppskattade. Tolkningar av riktlinjerna är många varför Trafikförvaltningen ställt två frågor till Folkhälsomyndigheten för klargörande:

  1. I föreskriftens avsnitt om ”Kollektivtrafik och allmänna färdmedel” står det i punkt 2, ”begränsa antalet passagerare per fordon”. Vi undrar om Folkhälsomyndigheten kan ange några riktlinjer för hur detta bör göras? Kan det till exempel handla om att säga att inga stående tillåts i bussar och tåg och/eller att bara varannan sittplats får vara upptagen (eller ännu glesare)? Till saken hör också att i spårtrafiken i Stockholm (och numera även i busstrafiken på grund av smittförebyggande åtgärder) sker all påstigning genom bakdörrarna, där ingen personal normalt övervakar påstigningen.
    Skulle det vara tillfyllest att genom affischering och högtalarutrop uppmana resenärerna att inte stiga på fordon där de ser att trängsel kan uppstå, för att tillgodose rådet ”begränsa antalet passagerare”?
  2. Anser Folkhälsomyndigheten att trafikpersonalen/trafiktjänsteman (förare, trafikvärdar med flera) förväntas agera om resenärerna inte åtlyder anvisning om att bussen/tåget är fullt, eller stiger på fast det är helt uppenbart ett fordon är fullt? Man skulle kunna tänka sig att åberopa ordningslagens (4 kap, 3 §) rätt för trafiktjänsteman att ”ge trafikanter och andra anvisningar för ordningen och säkerheten”, men är detta lämpligt i detta sammanhang? Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd är ju just ”råd” när det gäller ”Kollektivtrafik och allmänna färdmedel” liksom ”Personligt ansvar”.

Tågföretagen har dagliga samordningsmöten med Trafikverket, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, SL och Samtrafiken.