Hoppa till innehåll
Den 25 maj beslutade EU-kommissionen om att det fjärde järnvägspaketet skjuts upp till den 31 oktober 2020 för de länder som önskar det. Sverige kommer att anmäla till kommissionen att vi vill använda möjligheten till uppskjutet införandedatum.

Transportstyrelsen har uppdaterad information om införandet av det fjärde järnvägspaketet och har även publicerat en lista över vilka rättsakter som därmed kan skjutas upp – i den listan finns även ECM med, som egentligen inte är en del av fjärde järnvägspaketet men som har hängt med inom ramen för implementeringen av det fjärde järnvägspaketet.

Detta innebär att Transportstyrelsen fortsätter med att vara den som beviljar tillstånd och lämnar fordonsgodkännanden enligt nuvarande rutiner och regler ända fram till 31 oktober 2020.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats

Fjärde järnvägspaketet

EU-rättsakter som berörs av uppskjutet järnvägspaket

Regelbundna hälsokontroller för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg, tunnelbana och spårväg. Det tagits fram föreskrifter som möjliggör att man förskjuter datum för hälsokontroller ytterligare tre månader (till och med den 30 september 2020). Föreskrifterna TSF 2020:42 och TSF 2020:43 finns på Transportstyrelsens webbplats.

Regelbundna hälsokontroller för lokförare, tidsfrister för säkerhetstillstånd och säkerhetsintyg samt tidsfrister för licens

Europarlamentet och Europeiska rådet har antagit en förordning som förlänger vissa tidsfrister för tillstånd, intyg, förarbevis etc. Förordningen gäller trafikslagen väg, järnväg och sjöfart, där artiklarna 9-13 rör järnväg. Förordningen ska tillämpas från och med den 4 juni. Läs hela förordningen

CER briefing on Transport Relief Package

CER briefing on Transport Relief Package