Hoppa till innehåll
Det kommer att behövas många tågtekniker framöver i underhållsbranschen. Men de är inte helt lätta att rekrytera. Hur ska branschen hitta alla dessa tågtekniker? Det handlar rapporten Framtidens järnväg – Underhållspersonal för fordon, vagnar och maskiner på järnvägen om. Rapporten är skriven av Nordic Infracenter i Nässjö.

– Frågan om kompetensförsörjning när det gäller tågtekniker är mycket aktuell i våra diskussioner.  Vi har under många år arbetat framgångsrikt med lokförare och fått till ett fint samarbete både bland utbildningsanordnare och mellan utbildningsanordnare och företag. Vi hoppas att vi ska kunna påbörja ett sådant samarbete även i underhållsbranschen, säger Linda Ekholm, ansvarig för kompetensförsörjning på Tågföretagen.

Efter sommaren kommer en enkät skickas till Tågföretagens medlemmar om behovet av tågtekniker. När resultatet är klart kommer vi tillsammans med Nordic Infracenter analysera resultaten från de båda rapporterna.

Sammanfattning av rapporten

Rapporten har tittat på flera områden som påverkar möjligheten att öka antalet tågtekniker i branschen:

  • Det finns idag många olika benämningar på underhållspersonal i företagen, och det är så klart fritt för varje företag att välja titlar på yrken, men att ha gemensamma benämningar skulle hjälpa branschen att marknadsföra yrket och karriärmöjligheter.
  • Underhållsjobb som är påverkade av säkerhetskrav har också krav på kunskaper i svenska. Men det gäller inte alla yrken. Skulle det gå att göra en språkkravstrappa för att visa vilka yrken som behöver högre krav på svenska och vilka som behöver lägre?
  • Det är stor skillnad mellan företagens anställningsbehov och utexaminerade elever. Rekryteringsbehovet är stort de närmaste åren. För att det här ska gå att genomföra behöver utbildningsanordnare samarbeta sinsemellan och utbildningssamordnare och företag behöver också samarbeta.
  • Branschen behöver samarbeta .
  • Branschen behöver tillsammans förmedla att tågtekniker är en framtidsbransch där det är spännande att arbeta.

Läs hela rapporten: Framtidens järnväg – Underhållspersonal för fordon, vagnar och maskiner på järnvägen. Dagens situation och morgondagens utvecklingsmöjligheter. Rapporten är framtagen i ett samarbetsprojekt som genomfördes av projektet Framtidens Järnväg våren 2020 och skriven av Nordic Infracenter.