Hoppa till innehåll

Året inom kompetensförsörjning

2023 går mot sitt slut efter ett intensivt år. Efterdyningarna av pandemin har fortsatt att prägla kompetensförsörjningen av framför allt lokförare samtidigt som införandet av Marknadsanpassad kapacitetstilldelening, MPK, innebar utmaningar i resursförsörjningen. Det har lett till en ökad efterfrågan på lokförare, vilket i sin tur har lett till flera företagsinterna lokförarutbildningar och fler beviljade utbildningsplatser på yrkeshögskolan. Från och med nästa år kommer många fler lokförare att kunna ta examen från yrkeshögskolan för att sedan anställas hos våra järnvägsföretag.

Parallellt med denna ökning av utbildningsplatser har branschen tagit ett större ansvar än någonsin när det gäller att bereda plats för elever på LIA, lärande i arbete. LIA är en viktig del i lokförarutbildningen och ger elever möjligheten att tillämpa sina teoretiska kunskaper i verkliga arbetsmiljöer. Denna möjlighet är kritiskt för att säkerställa att blivande lokförare inte bara har teoretisk kunskap utan också praktisk erfarenhet och kompetens. För företag som tar emot elever på LIA är det ett utmärkt tillfälle att få visa upp sin verksamhet och sitt företag som framtida arbetsgivare. Ett win-win-upplägg.

För att uppfylla branschens specifika krav på kompetens och färdigheter är ett nära samarbete med utbildningsanordnarna en framgångsfaktor. En expertgrupp granskar för närvarande innehållet i lokförarutbildningen för att säkerställa att den matchar de behov som företagen har när det gäller grundutbildade lokförare.

Inom ramen för utvecklig av järnvägsutbildningar sitter jag som representant för Tågföretagen i Järnvägscolleges styrgrupp. Järnvägscollege fokuserar på att kvalitetssäkra de järnvägstekniska utbildningar som finns på yrkeshögskolan. Arbetet med utbildningen signaltekniker är nästan avslutat och nästa på tur är tågtekniker. Där startar nu en genomlysning och kvalitetssäkring för att upprätthålla och etablera nya branschstandarder.

För att stärka branschens attraktivitet engagerar sig Tågföretagen bland annat i Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, grupp för kompetensförsörjning. Genom det samarbetet har vi tillsammans med våra medlemmar, arbetat för att locka fler studenter och yrkesväxlare till att välja en utbildning eller karriär inom järnvägssektorn. Under året har vi deltagit i Yrke & Framtidsmässan i Stockholm och studiebesök för KTH-studenter. Året om engagerar vi oss i sociala medier med inlägg och kampanjer under vårt gemensamma varumärke Järnvägsjobb.se.

Avslutningsvis är det tydligt att året 2023 har varit en period av anpassning och utveckling inom kompetensområdet. Med kvalitetsarbete för våra utbildningar till engagemang i attraktivitetsfrågor visar vi att vi tillsammans vill ta ett gemensamt kliv framåt för att forma en framtidssäkrad och kompetent järnvägsbransch. Med dessa initiativ och samarbeten ser jag fram emot att möta de utmaningar och möjligheter som kommer med det nya året. Med önskan om en god jul och gott nytt år.

Linda Ekholm
Branschexpert kompetensförsörjning Tågföretagen

Ny gemensam branschstandard för tågtekniker

Järnvägscollege har inlett ett förarbete för att tillsammans med branschen och utbildningsanordnare skapa en gemensam standard för tågteknikerutbildningen. Den 26 januari är det också ett samrådsmöte för branschen. Läs mer

Remissvar Framtidens yrkeshögskola

Tågföretagen har svarat på remissen Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31) och styrker utredningens förslag (kapitel 15.8 s.336) om att yrkeshögskolan ska utvidgas med permanenta medel och anser att en sådan expansion bör gå hand i hand med stärkta förutsättningar för stadigvarande utbildningar för järnvägsbranschen. Tågföretagen har också genom Järnvägscollege remissvar fokuserat på de för oss viktiga områdena; ett stadigvarande utbud och en expansion av yrkeshögskolan samt behovet av utbildningsmiljöer. Läs remisserna

Civilingenjörsstudenter från KTH på studiebesök

Satsningarna på järnvägen har aldrig varit större. Det kommer behövas många fler medarbetare inom olika ingenjörsyrken de kommande åren. Därför bjöd Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, i oktober in drygt 160 blivande civilingenjörer inom maskinteknik från KTH, till ett studiebesök på tre olika platser i Stockholm. Läs mer

Lär dig hantera hotfulla situationer

Personer inom järnvägen är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld i arbetet. Det vill både personalen och deras arbetsgivare få stopp på. Till din hjälp finns den kostnadsfria webbutbildningen Trygga Spår, Utbildningen är en del av det arbete som avtalades om tillsammans med fackförbunden under förra avtalsrörelsen. Läs mer