Hoppa till innehåll

Finns uthålligheten?

Till följd av rådande smittskyddsläge och Folkhälsomyndighetens rekommendationer fortsätter den kommersiella persontrafiken att påverkas med låg biljettförsäljning. Samtidigt förväntar sig samhället det normala antalet tågavgångar. Godstrafiken på järnväg hade stora utmaningar redan innan krisen slog till men de visserligen begränsade volymminskningarna som redan inträffat är ett oroande faktum. I en synnerligen utmanande tid har järnvägsbranschen trots allt bidragit till att hålla igång Sverige – men frågan måste ställas: finns uthålligheten? Vi tvingas konstatera att villkoren för dagens järnvägstrafik sammantaget ger begränsade förutsättningar att stödja samhället i en snabb återhämtning efter krisen.

Den 18 augusti 2020 lyfte Trafikutskottets ordförande Jens Holm en fråga om utrullningen av nästa generations signalsystem till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Frågan tar upp systemrisker med ERTMS och hotet mot överlevnaden för Sveriges tågoperatörer och järnvägens totala funktionalitet, enligt den rapport som Trafikverket beställt från konsultbolaget Ramboll. Politisk prestige, såväl inom EU som i Sverige, och enorma resurser har under årtionden plöjts ned i ERTMS som framtidens signalsystem. Under åren har beslutsfattare av olika politisk färg bekräftat Trafikverkets genomförandeuppdrag. Vi förstår därför utmaningen för just nu ansvariga politiker att ifrågasätta utrullningstakten för ERTMS som nästa generations signalsystem. Mot bakgrund av gällande tidplaner är dock läget numera akut och Coronapandemin har fått effekter som riskerar svensk järnvägs framtid. Vi förväntar oss i detta skede ett omtag och verklighetsbaserade beslut från regeringen.

EU-kommissionen värnar särskilt järnvägens betydelse och det är viktigt att regeringen skapar förutsättningar för en hållbar och snabb återstart av industri, näringsliv och samhälle. En väl fungerande järnväg bidrar till tillgänglighet till arbete, skola och andra aktiviteter, till industrins konkurrenskraft och till uppnående av klimatmålen.