Hoppa till innehåll
Järnvägsbranschen i Sverige och Europa står inför stora möjligheter, men också stora utmaningar. Faktorer som övergripande samhällstrender och klimat- och hållbarhetsmål påverkar alla aktörer i branschen. För att stärka aktörerna har Tågföretagen tillsammans med SSE Executive Education startat Järnvägsbranschens Advanced Management Program.

Programmet är ett forum för kunskapsutveckling, lärande, och inspiration för alla aktörer i järnvägsbranschen. Det ger dig konkreta verktyg och förhållningssätt för att bidra till att stärka din organisation och ditt eget ledarskap, och utökar ditt nätverk. Programmet pågår hela året och under sammanlagt 12 dagar kommer du att bli intellektuellt utmanad för att tänka bredare, djupare och annorlunda – för att bli bland de bästa företrädarna för branschen.

Upplägg

Programmet består av fyra moduler baserat på fyra av de viktigaste områden som en ledning har att hantera. Tillsammans med erfarna programledare från Handelshögskolan i Stockholm och inbjudna experter skapar de ett sammanhang mellan dessa fyra ämnen:

Vår omvärld: Järnvägen i samhället och framtiden

Konkurrenskraft och strategi: Branschposition, vilka resurspositioner som krävs för att nå den, och hur lägger vi en strategi för detta

Värdeskapande: Strategins finansiella konsekvenser, styrning och hur vi skapar värde åt våra kunder

Genomförande: Ledningens interna arbete, och hur vi kommunicerar internat och externt

Vem kan söka?

Ledande befattningshavare inom järnvägsbranschens aktörer i Sverige på ledningsgruppsnivå, i affärsledning, eller inom funktioner i infrastrukturförvaltare, tågoperatörer, entreprenörer, leverantörer, teknikkonsulter, samt huvudmän och politiska beslutsfattare.

Sista ansökan är 15 januari 2021 och programmet startar i mars 2021.

Läs mer om programmet och anmäl dig här