Hoppa till innehåll
I veckan lämnade Transportstyrelsen besked om införandet av den nya lagstiftningen som en följd av implementering av fjärde järnvägspaketet inom Europa. Infrastrukturdepartementet kommer under december presentera en lagrådsremiss och räknar med att proposition lämnas till riksdagen för beslut om att träda ikraft i maj 2021. De delar av EU:s regelverk som gäller slutgiltigt fordonsgodkännande och gemensamt säkerhetsintyg tillämpas dock från november 2020.

EU-förordningen gäller

Den situation som nu har uppkommit innebär alltså att de nya EU-förordningarna gäller trots att den svenska lagstiftningen inte uppdaterats utifrån det nya säkerhetsdirektivet och det nya driftskompatibilitetsdirektivet. Det innebär en delvis provisorisk hantering som i stort baseras på att Transportstyrelsen kan ge vägledning och hantera frågor pragmatiskt. För de medlemsföretag som har verksamhet även i Norge och/eller Danmark är situationen än mer udda. I Norge finns ännu inget beslut om att anta fjärde järnvägspaketets reglering medan i Danmark är detta infört fullt ut sedan i juni.

Läs också text publicerad 2020-05-29:

Fjärde järnvägspaketet skjuts upp

Den 25 maj beslutade EU-kommissionen om att det fjärde järnvägspaketet skjuts upp till den 31 oktober 2020 för de länder som önskar det. Sverige kommer att anmäla till kommissionen att vi vill använda möjligheten till uppskjutet införandedatum.

Transportstyrelsen har uppdaterad information om införandet av det fjärde järnvägspaketet och har även publicerat en lista över vilka rättsakter som därmed kan skjutas upp – i den listan finns även ECM med, som egentligen inte är en del av fjärde järnvägspaketet men som har hängt med inom ramen för implementeringen av det fjärde järnvägspaketet.

Detta innebär att Transportstyrelsen fortsätter med att vara den som beviljar tillstånd och lämnar fordonsgodkännanden enligt nuvarande rutiner och regler ända fram till 31 oktober 2020.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats

Fjärde järnvägspaketet

EU-rättsakter som berörs av uppskjutet järnvägspaket

Regelbundna hälsokontroller för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg, tunnelbana och spårväg. Det tagits fram föreskrifter som möjliggör att man förskjuter datum för hälsokontroller ytterligare tre månader (till och med den 30 september 2020). Föreskrifterna TSF 2020:42 och TSF 2020:43 finns på Transportstyrelsens webbplats.

Regelbundna hälsokontroller för lokförare, tidsfrister för säkerhetstillstånd och säkerhetsintyg samt tidsfrister för licens

Europarlamentet och Europeiska rådet har antagit en förordning som förlänger vissa tidsfrister för tillstånd, intyg, förarbevis etc. Förordningen gäller trafikslagen väg, järnväg och sjöfart, där artiklarna 9-13 rör järnväg. Förordningen ska tillämpas från och med den 4 juni. Läs hela förordningen

CER briefing on Transport Relief Package

CER briefing on Transport Relief Package