Hoppa till innehåll

2021 är det europeiska järnvägsåret, European Year of Rail. EU-kommissionen vill genom att fokusera på järnvägen som hållbart, smart och tryggt transportmedel uppmuntra till att både privatpersoner och företag att välja tåget och bidra till EU:s Green Deal-mål att Europa ska vara klimatneutralt år 2050.

Det kommer att ske många olika aktiviteter under året. Year of Rails webbplats kommer uppdateras kontinuerligt med alla aktiviteter som sker.

Järnvägen är det hållbara transportslaget

Järnvägen är till stor del elektriferad och släpper ut mycket mindre koldioxid än jämförbart resande på väg eller i luften. Järnvägen står endast för 0,4 procent av EU:s växthusgasutsläpp medan transportsektorn totalt står för 25 procent av utsläppen inom EU.

grafik hållbarhet järnvägen