Hoppa till innehåll
Den 7 januari började Folkhälsomyndigheten allmänna råd att använda munskydd i kollektivtrafiken att gälla. Rådet vänder sig till allmänheten i Sverige och rör personer som reser med ej platsbokningsbar kollektivtrafik. Munskydd rekommenderas under de tider på vardagar, då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18.

Den 18 december meddelade Folkhälsomyndigheten att de avsåg att ta fram rekommendationer för användandet av munskydd i kollektivtrafiken. Den 21 december tillsattes en expertgrupp som leddes av Svensk Kollektivtrafik som Tågföretagen följde och arbetade med tillsammans med andra branschorganisationer. Uppdraget var att bistå Folkhälsomyndigheten inför framtagande av rekommendationerna och därefter utröna hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bäst kan tillmötesgå den nya rekommendationen på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Folkhälsomyndigheten publicerade den 30 december sitt beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige.

– Våra medlemmar har utifrån vår expertgrupp tagit fram ett så enhetligt sätt som möjligt, i ett land med stora regionala skillnader, att implementera råden om munskydd vid resande och informera resenärerna om deras egenansvar i detta, säger Johan Wadman, vd för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Läs mer hos Svensk Kollektivtrafik

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten