Hoppa till innehåll

Trots att vi fortsatt kämpar med de utmaningar som coronapandemin medför vet vi att järnvägen även framöver kommer att spela en viktig roll för Sveriges konkurrenskraft och möjligheten att uppfylla Sveriges miljömål. Vi behöver bli fler!

En viktig del i det arbetet är att studenter och unga vuxna väljer yrken inom järnvägen. För att berätta om branschen och dess karriärmöjligheter har branschen ambassadörer som åker ut och träffar studenter och unga vuxna.

Vet du någon som vill vara ambassadör?

Ambassadörerna utgör en uppskattad del i vårt ansikte utåt och deras medverkan i olika sammanhang sätter en personlig prägel i mötet med studenterna. Nu vill vi bli fler och vi vet att det finns många duktiga och engagerade medarbetare som skulle bli ett värdefullt tillskott i vårt gemensamma attraktivitetsarbete.

Förutom att bli en del av branschens externa attraktivitetsarbete skapar ambassadörerna ett nätverk med kollegor i branschen och blir inbjudna till inspirationsträffar med aktuella ämnen på agendan.

Ambassadörsuppdraget pågår under ett år och är cirka 4–6 tillfällen.

Nyfiken?

Blev du nyfiken och har frågor redan nu så är du välkommen att kontakta Linn Bröms eller Linda Ekholm.

Projektet drivs av branschen inom ramen för Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, och har under flera år ordnat möten mellan medarbetare i branschen, studenter och unga vuxna.