Hoppa till innehåll
godståg passerar perrong

Punktlighet kräver både samverkan och styrning

Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, höll i veckan den första digitala JBS-konferensen med cirka 300 deltagare. Infrastrukturminister Tomas Eneroth förgyllde inledningen och det upplever vi som ett tydligt tecken på att järnvägens punktlighet är högt prioriterad politiskt. Även om vi stenhårt driver att Sveriges politiska beslutsfattare borde satsa ännu mer på järnvägen – efter årtionden av uteblivna investeringar – så är det sant som ministern säger att det aldrig tidigare har satsats så mycket på vår infrastruktur i rena kronor och ören. Och det finns goda skäl för det – järnvägstransporter lämnar i stort sett inga klimatavtryck och tillhandahåller en nödvändig ryggrad i transportsystemet. Samverkan är centralt för förbättrad punktlighet. Läs mer om JBS-konferensen här.

I veckan bjöd Trafikutskottet in till en öppen utfrågning om järnvägens punktlighet. Trafikutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp har följt upp punktligheten i järnvägstrafiken för persontransporter samt gjort en internationell studie av punktligheten i några länder i Europa. Studien visar att en bättre punktlighet i tågtrafiken börjar i ett långsiktigt engagemang för att skapa ett tillförlitligt system som är attraktivt för resenärerna. För att åstadkomma detta krävs en tydlig styrning, det vill säga mål och uppföljning samt noggrann planering, statistik och – inte minst – satsningar på infrastrukturen. Slutsatsen är att det finns utvecklingspotential i Sverige på dessa områden och man föreslår därför bland annat:

  • Att mål för såväl tågens som resenärernas punktlighet övervägs
  • Att mål för att minska störningar på grund av infrastrukturfel övervägs
  • Att ansvarsförhållanden tydliggörs och följs upp
  • Löpande rapportering till riksdagen

Espressomöte på spåret är ett koncept som Tågföretagen bjuder in till för att under en fikapaus med alla intresserade diskutera aktuella teman som berör branschen och våra medlemmar. I onsdags ägde den virtuella kaffepausen rum i en skogsglänta och vi fick en inblick i hur tågföretag arbetar med att minimera den så kallade ”skogstiden” i tidtabellerna, det vill säga när tåg står parkerat på separat spår och väntar på att ett snabbare tåg ska passera. Två av våra erfarna infrastrukturstrateger – Pelle Andersson, Green Cargo, och Tomas Weibull, SJ – höll en uppskattad redovisning. En smart hantering av skogstiden genererar stora kostnadsbesparingar och högre punktlighet i hela systemet.

Medielänkar vecka 10

Debatt: Låt infrastrukturen bidra till klimatmålen

Trafikverket låter prognoser om ökad biltrafik motivera nya satsningar på väginfrastruktur. Därmed riskerar de att missa klimatomställningens kärnpunkt, skriver 2030-sekretariatet, Naturskyddsföreningen, Svenska Cykelstäder och Tågföretagen.
Läs artikeln på altinget.se

Den okända planen: Oslo-Göteborg på en timme med tåg

Medan rikspolitiken strider om jätteprojektet med höghastighetsjärnvägar planeras, ännu i det tysta, en järnväg på betongpelare för 100 miljarder mellan Oslo och Göteborg. Tågen ska enligt planerna kunna köra 400 km/h. – Vi arbetar mot trafikstart år 2028 med en timmes restid från Göteborg till Oslo, säger projektledaren för Skagerrakbanan Anders Brunberg.
Läs artikeln på dn.se

Motstridiga resultat i nya bromstester

Bromssträckorna blev väldigt korta när nya prov med bromsblock i kompositmaterial inleddes i januari. Temperaturen var mellan -6 och -19 grader. Men när proven fortsatte i snörök blev tågens bromssträckor extremt långa. Nu fortsätter proven.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Låt projektbolag bygga de nya stambanorna

Trafikverket bör fråntas ansvaret, skriver Hans Sternlycke på Järnvägsfrämjandet.
Läs artikeln på bt.se

Sänkta banavgifter för järnvägen

Interpellation 2020/21:505 av Jens Holm (V).
Se debatten på riksdagen.se

Trafikutskottets öppna utfrågning om järnvägens punktlighet

Den 11 mars höll trafikutskottet en öppen utfrågning under rubriken En punktlig järnväg med resenärerna i fokus.
Se utfrågningen på riksdagen.se

Trafikverket trycker på gasen när klimatet skriker bromsa

Det tycks ha uppstått en intern kortslutning på Trafikverket. Samtidigt som man varnar för att utsläppsminskningarna går för långsamt, planerar man för vägbyggen som kommer att öka både trafikmängd och utsläpp.
Läs artikeln på etc.se