Hoppa till innehåll

Det eftersatta underhållet på järnväg uppgår nu enligt Trafikverkets inriktningsunderlag till 43 miljarder kronor. Det säger Tågföretagen i en replik på Dagens industri den 25 mars.

Det är mer än dubbelt så mycket som för vägsystemet. Vi är helt överens med professorerna Lars Hultkrantz och Jan-Eric Nilsson om att underhållet av vår eftersatta infrastruktur måste ges högsta prioritet. Men vårt land växer så det knakar, resande- och transportvolymerna kommer att öka kraftigt samtidigt som vi snabbt behöver ställa om till en energi- och klimateffektivare transportsektor. Här kan järnvägen spela en viktig roll.

Läs hela repliken på di.se