Hoppa till innehåll

Den redan ansträngda ekonomin hos tågföretagen kommer drabbas än mer nu när sommarens förväntade trafik försvinner i och med de förlängda restriktionerna. Vi kräver direkt stöd alternativt att banavgifterna för perioden ska slopas och begär nu möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth.

− Vi har ideligen uppmärksammat regeringen om behovet av riktat stöd för den kommersiella persontrafiken, men hittills har vi inte sett något stöd. Vi kommer att få en tuff vår med dystra nyheter om uppsägningar av avtal och varsel av medarbetare. Alla tågoperatörer har det svårt just nu och det blir än värre om restriktionerna förlängs under sommaren. Regeringens åtgärder räcker inte till för att upprätthålla den samhällskritiska verksamhet Sveriges tågföretag bedriver, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen.

För att kompensera för de kostnader trafikföretagen har för att upprätthålla den samhällsviktiga trafiken kräver vi att banavgifterna slopas under hela 2021 fram till 14 augusti, alternativt att motsvarande stöd utgår.

− Vi har begärt möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth och där kommer vi att framföra branschens krav på slopade banavgifter bland annat, säger Pierre Sandberg.

Stöd för förlorade intäkter når inte tågföretagen

De riktade tillskott staten hittills lämnat till de regionala kollektivtrafikmyndigheter som drabbats av förlorade intäkter under coronapandemin har inte kommit trafikföretagen till del. Trots att de regelverk och rekommendationer som har kommit från regering och myndigheter har fått samma effekt som en hög grad av näringsförbud.

− Förordningen visar på det orimliga förhållandet att staten i pandemitider garanterar mer eller mindre normala förutsättningar för resenärer i offentligt upphandlad kollektivtrafik samtidigt som de bortser från behovet av stöd för att upprätthålla längre pendling. Med den allt lägre fyllnadsgraden minskar möjligheterna att upprätthålla kommersiellt drivna långdistanslinjer, säger Pierre Sandberg.