Hoppa till innehåll
Den 28–29 september kommer Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, att arrangera ett event på KTH med syfte att få studenter intresserade av järnvägsbranschen. Tanken är att vid detta tillfälle kunna erbjuda studenter förslag till uppsatsämnen på olika nivåer men också berätta om möjligheter till praktikplatser, sommarjobb och arbete efter färdig utbildning.

Vad kan du göra?

Du och ditt företag kan bidra med ett eller flera förslag på uppsatsämnen till studenter på KTH. Du får också då möjlighet att träffa studenter på plats den 28–29 september och prata om varför järnvägen är en framtidsbransch.

Låter det intressant?

Anmäl dig senast den 28 maj till linn.broms@trafikverket.se.

Praktisk information

28 maj: anmäl deltagande till linn.broms@trafikverket. Skicka också namnet på kontaktperson som ansvarar för att samla in era förslag.

27 augusti: uppsatserbjudanden till studenter behöver finnas framme senast

Mall för hur du kan skriva in erbjudandet om uppsatsämne. Ni väljer själva vilket språk erbjudandet ska skrivas på, engelska, svenska eller båda språken.

28–29 september: event på KTH. Företagets kontaktperson ansvarar för att ni har representanter på plats för att informera och svara på frågor från studenterna. Vid ett digitalt event finns det troligtvis inte behov av att samla lika många personer vid ett tillfälle. Däremot kan det komma att bli aktuellt med särskilt bokade möten mellan studenter och representanter från era organisationer.