Hoppa till innehåll

Arbetet med att ta fram en EVP, Employer Value Proposition, för järnvägsbranschen har precis börjat. En EVP hjälper oss att definiera vad vi står för och vad som gör oss attraktiva som bransch och arbetsgivare. När vi vet det kan vi ta fram budskap som hjälper oss att locka till oss nyckelkompetenser och säkra en positiv utveckling av branschen. Målet med EVP:n är att den ska kunna användas av branschen såväl som det enskilda företaget.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att verka för järnvägsbranschens attraktivitet och kommer som en del av detta att finansiera en EVP. Arbetet gör vi tillsammans i branschen för att innehållet ska ge så mycket värde som möjligt och bli användbart för oss alla.

Projektet är indelat i tre perspektiv; internt, strategiskt och externt. Det interna perspektivet inleds med datainsamling under augusti. För det interna perspektivet behöver vi er hjälp att svara på en enkät. Den kommer att ta ungefär åtta minuter för medarbetaren att genomföra och varje organisation behöver ha en svarsfrekvens på cirka 15 procent. Undersökningen skickas ut till de kontaktpersoner som är anmälda så får ni hjälpa till att distribuera dem internt.

Universum, som har mångårig erfarenhet av EVP-utveckling, kommer att leda arbetet.

För att vi ska kunna åstadkomma ett EVP som speglar järnvägsbranschen på ett bra sätt hoppas vi att ni vill vara med och bidra i det här arbetet. Representanter från er har blivit inbjudna till möten som Trafikverket arrangerar. Vill du ha mer information kontakta Linda Ekholm.