Hoppa till innehåll

Det senaste året har till stort handlat om pandemin och akuta åtgärder. Samtidigt tuffar vardagen på och trots en osäker situation så planerar vi för framtiden. Det märks tydligt inom utbildningsområdet. För trots att det har körts färre tåg så anställs det fortfarande lokförare. Branschen behöver nyanställa cirka 300 lokförare per år de närmaste åren.

Lokförarutbildningarna har löpt på under året, men de har behövt förändras. TCC Sverige som bedriver lokförarutbildningar på flera orter fick snabbt ställa om till distansundervisning. Det krävde både nya pedagogiska verktyg och förändrad metodik.

− Distansundervisningen har krävt att vi har haft en tydlig struktur med inspelat material som komplement till lektionerna. Under året som gått har vi lärt oss att hitta bra vägar för dialog mellan lärare och elever, men också eleverna emellan, säger Johnny Lüppert, verksamhetschef TCC Sverige AB.

Distansundervisning har varit utmanande för både lärare och elever. Det är ny teknik som man ska lära sig, nya arbetssätt och att få till en bra arbetsmiljö hemma. Men det har också funnits positiva delar som att ha täta avstämningar med sin lärare och slippa pendling till utbildningen.

LIA-praktiken har varit en utmaning

En annan sak som har varit utmanande är LIA-praktiken, lärande i arbete. Som lokförare innebär det att du åker tillsammans med en annan lokförare under de veckor du har praktik. I och med smittläget har det inte fungerat i alla typer av lok, då vissa har mycket små utrymmen. Att trafik också har ställts in eller att det har varit osäkert att trafiken kommer att gå har gjort att företagen inte har kunnat ta emot praktikanter som tidigare.

Lokförarskolorna träffas regelbundet för att diskutera utbildningen och samordningen av LIA. Det har bland annat inneburit att vissa kursstarter har skjutits framåt i tiden för att kunna ge möjlighet att de elever som är under utbildning ska få sin LIA-praktik och kunna ta sin examen innan nästa kull elever ska ut på sin LIA. På Tågföretagens initiativ träffas också företagens LIA-samordnare och skolornas utbildningsansvariga för diskutera utbildningen och LIA-praktiken.

− På Green Cargo erbjöd och levererade vi ett stort antal LIA-platser under 2020 med ytterst få avvikelser tack vare vår fantastiska handledarstab. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, har vidtagit flera övriga åtgärder, samt för en dialog med handledarna och yrkeshögskolorna. Vi tar fortsatt emot elever under 2021, säger Cajsa Fellerfeldt Eklund, rekryterare och utbildningssamordnare Green Cargo.

Godstrafiken har kunnat gå med nästan normal trafik under pandemin, medan persontrafiken har drabbats av inställda turer.

− Initialt hade vi, precis som många andra, ett totalt stopp för LIA-elever, men relativt omgående såg vi till att skapa förutsättningar så att vi på ett coronasäkert sätt kunde fortsätta med att ta emot elever. Även sjukfrånvaron har skapat svårigheter, då det på både påverkar tillgången till körlärare, men också möjligheterna att ta emot elever, säger Petra Skogdalen Nordgren, tf utbildningschef MTR Nordic.

På SJ har de tagit emot färre elever under pandemin.

− Vi tar emot betydligt färre elever under pandemin beroende på att många av våra handledare avsagt sig att ha elever. Hur många elever vi kan ta emot på våra olika orter är helt beroende på tillgången på handledare, säger Lars Johansson, gruppchef SJ AB.

Alla tre företag som vi har pratat med; Green Cargo, MTR och SJ, har anställt lokförare under pandemin.

− Vi är fortfarande påverkade av pandemin när det gäller LIA och kommer att vara ytterligare en tid. Vi startade samarbetet mellan bransch och skolor för flera år sedan och det har varit värdefullt att ha den upparbetade kanalen under pandemin. Vi har kunnat stämma av och hjälpas åt att planera så att så många elever som möjligt ska komma ut på praktik, säger Linda Ekholm, branschexpert kompetensförsörjning Tågföretagen.

För att ha en bra balans mellan behovet av lokförare och utbildningsplatser undersöker Tågföretagen kompetensförsörjningsbehovet bland medlemsföretagen varje år. Årets undersökning är klar under juni.