Hoppa till innehåll

Årets Almedalsvecka går av stapeln första veckan i juli som vanligt. I år blir den digital och något kortare, den 4-7 juli. Tågföretagen kommer inte att delta i år, men vi vill passa på att tipsa om några intressanta seminarier om järnväg.

Infrastrukturens betydelse för industrins tillväxt

Industrin i norra och mellersta Sverige växer och investerar över 1000 miljarder kronor. Det skapar arbetstillfällen i regioner som tidigare har minskat. Hur kan vi se till att infrastrukturpolitiken möjliggör den positiva utvecklingen? Läs mer

Tid: 5 juli klockan 8.15 – 08.45

Arrangör: Mellansvenska Handelskammaren

Vinster och effekter av en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn

Är det ens viktigt vad infrastruktur kostar? Eller är det effekterna på samhället som ska styra satsningar? Malmö och Köpenhamn vill bygga en Öresundsmetro för att utveckla arbetsmarknadsregionen och främja gröna transporter. Vad blir effekterna av ett så stort infrastrukturprojekt? Läs mer

Tid: 5 juli klockan 10.00 – 10.45

Arrangör: Malmö Stad

Borde gå på räls! Om infrastruktur och framtiden

Investeringar av transportinfrastrukturen som uteblir stoppar tillväxten – har vi råd med det? Varför tar det sådan tid att få till järnvägsbyggen? Läs mer

Tid: 5 juli kl 10.00 – 10.30

Arrangör: Västra stambanegruppen

Borde gå på räls! Om infrastruktur och framtiden

Investeringar av transportinfrastrukturen som uteblir stoppar tillväxten – har vi råd med det? Varför tar det sådan tid att få till järnvägsbyggen? Läs mer

Tid 5 juli 15.00 – 15.30

Arrangör: Västra stambanegruppen

Crossing all of Europe by train – when is this fully a reality?

Increased train travel is an important part of the green transition. What does the EU do to increase train travel? How big can the climate contribution be? How can the EU contribute to the financing of Swedish railway projects, improved connections to the industrially dynamic Northern Sweden? Read more

Tid: 6 juli klockan 10.00 – 10.45

Arrangör: EU-kommissionens representation i Sverige

Nya perspektiv på nya stambanor – därför behövs höghastighetståg genom södra Sverige

Svensk infrastruktur står inför beslut viktiga för generationer framåt. Ny stambana för höghastighetståg är avgörande för svensk tillväxt och utveckling regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer

Tid: 6 juli klockan 10.00 – 10.40

Arrangörer: Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Handelskammaren Jönköpings län

Borde gå på räls! Om infrastruktur och framtiden

Investeringar av transportinfrastrukturen som uteblir stoppar tillväxten – har vi råd med det? Varför tar det sådan tid att få till järnvägsbyggen? Läs mer

Tid: 6 juli kl 10.00 – 10.30

Arrangör: Västra stambanegruppen

Borde gå på räls! Om infrastruktur och framtiden

Investeringar av transportinfrastrukturen som uteblir stoppar tillväxten – har vi råd med det? Varför tar det sådan tid att få till järnvägsbyggen? Läs mer

Tid: 6 juli kl 15.00 – 15.30

Arrangör: Västra stambanegruppen

Så ökar vi tryggheten i kollektivtrafiken

Otrygghet har stora konsekvenser på antalet resande i kollektivtrafiken. Hur ska vi arbeta för att öka tryggheten i kollektivtrafiken med ett särskilt fokus på den gruppen som reser mest och samtidigt är otryggast, kvinnorna? Vilka är de politiska skiljelinjerna i arbetet? Läs mer

Tid: 7 juli klockan 10.00 – 11.00

Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige

Borde gå på räls! Om infrastruktur och framtiden

Investeringar av transportinfrastrukturen som uteblir stoppar tillväxten – har vi råd med det? Varför tar det sådan tid att få till järnvägsbyggen? Läs mer

Tid: 7 juli kl 10.00 – 10.30

Arrangör: Västra stambanegruppen

Ökad kapacitet och punktlighet på järnvägen

Svensk järnvägstrafik står inför utmaningar, både vad gäller trafikens kapacitet och punktlighet. De allra flesta förseningarna orsakas av små störningar, upp till någon minut. Flera sådana störningar ger över en längre resa en påtaglig försening som orsakar stor irritation hos resenärerna. Läs mer

Tid: 7 juli klockan 14.00 – 14.10

Arrangör: Lunds universitet, Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2

Borde gå på räls! Om infrastruktur och framtiden

Investeringar av transportinfrastrukturen som uteblir stoppar tillväxten – har vi råd med det? Varför tar det sådan tid att få till järnvägsbyggen? Läs mer

Tid: 7 juli kl 15.00 – 15.30

Arrangör: Västra stambanegruppen

EU-kommissionens Sverigerepresentation

Den svenska EU-kommissionens representation har flera intressanta seminarier under Almedalsveckan, bland annat ett om järnväg ” Crossing all of Europe by train – when is this fully a reality?” Läs mer på ec.europa.eu

Förbunden inom Almega

5G för Sverige – ökad samverkan skapar innovationskraft

5G är inte bara nya digitala motorvägar, det är en innovationsplattform för nya tjänster. För att vi fullt ut ska kunna realisera fördelarna med de nya nät som nu byggs ut behövs en ökad förståelse för de effekter som 5G-tjänsterna kan tillföra näringslivet, offentlig sektor och samhället i stort.

Tid: 5 juli kl 13.00 – 13.45

Arrangör: IT&Telekomföretagen

Saknar du något?

Saknar du något seminarium kontakta oss gärna så kompletterar vi listan.