Hoppa till innehåll
Tågföretagen har lämnat en rekommendation avseende lämplig modell för kommande banavgiftsreduktioner för tidsperioden 1 mars 2020 till 30 juni 2021.

Utgångspunkten för EU:s regelverk är att banavgiftsreduktioner ska fördelas neutralt inom de marknadssegment som är identifierade i Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning:

  • snabbtåg
  • långväga intercitytåg
  • pendeltåg
  • regionaltåg
  • godståg

Tågföretagens rekommendation för fördelning av stödet skulle innebära följande:

  • De två marknadssegmenten snabbtåg samt långväga intercitytåg kompenseras fullt ut
  • Segmentet regionaltåg kompenseras därefter fullt ut i mån av utrymme, varvid den långväga persontrafik som drivs som koncession i den mån den drabbats bör kompenseras på samma sätt som snabbtåg och långväga intercitytåg.
  • Kompensera därefter segmentet godståg, dock med som lägst 15 % av det totala tillgängliga stödbeloppet
  • Kompensera i sista hand pendeltåg som i större omfattning än övriga segment redan omfattats av tidigare stödåtgärder

Vi betonar särskilt att stödets syfte innebär att stödet ska utgöra ett stöd till operatörerna. Järnvägens hela ekosystem, inklusive underhållsleverantörer, har drabbats mycket hårt av pandemin. Reducerade banavgifter träffar dock inte direkt dessa underleverantörer. Samtidigt är det av synnerlig vikt att säkerställa ekosystemets funktionalitet. Därför är det viktigt att stödets syfte upprätthålls, nämligen att det verkligen blir ett stöd till de operatörer som drabbats och att dessa får behålla stödet utan återföring till kunderna.

EU-kommissionen har i dagarna meddelat att nationella system för reduktion av banavgifter får förlängas till den 31 december 2021 och vår rekommendation att stödsystemet bör fortsätta – med ytterligare budgetstöd – under hela denna tid.