Hoppa till innehåll

I slutet på september deltog Tågföretagen i EVA-konferensen genom Glenn Carls, som är ansvarig för VR 360, foto och film på SJ. Temat för dagen var digitalisering inom utbildning. Varje deltagande land berättar om ett projekt under konferensen och Glenn Carls berättade om hur utvecklingsplanerna på SJ ser ut framöver.

 Idag arbetar dem med tågsimulatorer där lokföraren kör med en driving stick framför en tv. Det krävs dyr utrustning för att få en simulator att fungera bra och upplevelsen känns inte riktigt verklig.

Långt framme i digitalisering av utbildning

Glenn Carls säger att Sverige ligger långt fram i sin digitalisering i utbildningen av lokförare och att Danmark ligger strax bakom. Under dagen var det uppenbart att länderna har kommit olika långt. Deutsche Bahn har till exempel två avancerade simulatorer, men lokförarna använder fortfarande papper och penna i tjänst.

Deutsche Bahn har också ett program där de placerar unga nyanställda tillsammans med seniorer för att blanda de ungas digitala kunskaper med den erfarenhet som en som har arbetet många år har. Det är ett sätt att föra över kunskap till nya medarbetare, men också att föra in de nya arbetssätt som digitaliseringen för med sig.

För flera länders representanter var också medarbetarnas förmågor, rehabiliteringar och omplaceringar viktiga frågor.

Jämställdhet en snackis

I sin presentation hade Glenn Carls med statistik om SJ och då bland annat hur många kvinnliga lokförare som arbetar inom SJ, 250 av de 1 400 lokförarna är kvinnor. När det blev dags för rast så kom många av deltagarna fram och ville höra mer om detta. I Sverige är 18 procent av lokförarna kvinnor medan om man tittar på hela branschen så är totalt 30 procent kvinnor. Det är att jämföra med 21 procent kvinnor som jobbar inom järnvägen i Europa, och ännu färre är lokförare.

− Under rasten kom flera av representanterna fram och ville prata om detta. Vad gör ni i Sverige för att ha så hög andel kvinnor som är lokförare? Det kändes roligt att kunna visa upp att vi är bra på lokförarutbildningar i Sverige, berättar Glenn Carls.

Han fick många kritiska frågor från deltagarna, då särskilt männen, om bland annat kvinnor har styrka nog att vara lokförare. Glenn Carls fick svara på många frågor innan de mest skeptiska av deltagarna tystnade.

− Visst finns det moment som lokförare som kräver en viss styrka men de kvinnliga kollegor som jag arbetar tillsammans med har hittat tekniker som gör att de kan göra alla moment precis lika bra som den som är starkare. Och att vara lite kortare är inte bara en nackdel. De kan lätt ta sig fram runt lok och vagnar medan jag som är lite längre får krypa omkring, säger Glenn Carls.

Förutom Sverige så deltog Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Norge, Tyskland och Österrike i årets EVA-konferens. Alla hade med sig ett exempel som de presenterade. Det fanns också utrymme för diskussioner under dagen.