Hoppa till innehåll

Den 11 januari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, vilka ansökningar som beviljas och får ingå i yrkeshögskolan med en första start hösten 2022. Totalt 35 000 utbildningsplatser på 426 utbildningar. Yrkeshögskolan utgör en tredjedel av det totala antalet studerande som påbörjade en utbildning på eftergymnasial nivå förra året. En dubblering från 2014.

Hela järnvägsbranschen är beroende av en väl fungerande yrkeshögskola som förser våra aktörer med viktig kompetens. Tågföretagens medlemmar är speciellt engagerade i lokförar- och tågteknikerutbildningen. Andra viktiga utbildningar för järnvägsbranschen är bland annat bantekniker, signaltekniker, anläggningsingenjör järnväg.

Yrkeshögskolorna bestämmer tillsammans med branschen vilka ansökningar för nya utbildningar som ska skickas in till MYH. Det är ett antal parametrar som ska uppfyllas för att bli godkänd och resultatet av ansökningsomgångarna presenteras i januari varje år.

Här kan du läsa hela listan över samtliga beviljade utbildningar