Hoppa till innehåll

Tågföretagen bjuder in till remissmöte den 2 februari klockan 14-15 med en fortsatt dialog om förslaget till nationell infrastrukturplan.

Mötet fokuserar på koncept för effekthemtagning och genomförande inom planperioden. Tågföretagen skriver i remissvarsutkast:

En ny modell för utveckling av infrastrukturen – Tågföretagen inleder remissvaret avseende Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 med en motivering till varför Sverige behöver en helt ny modell för utveckling av infrastrukturen med fokus på genomförande, med förebilden Öresundsbrokonsortiet. Tågföretagens konkreta förslag är följande: Placera större projekt – med en totalkostnad överstigande 10 miljarder kronor – i en skräddarsydd självständig projektorganisation och, i enlighet med eget Trafikverkets förslag, dvs en separat finansiering fristående från den anslagsfinansierade nationella planen.”

Program

  • Inledning – Gustaf Engstrand, Tågföretagen
  • Förslag punklighetspott – Pelle Andersson, Green Cargo
  • En ny modell för utveckling av infrastrukturen – Pär Helgesson, SJ
  • Kommentar – Max Falk, Västra Götalandsregionen

Anmälan

Kontakta Gustaf Engstrand om du vill ha en inbjudan till teamsmötet.

Bakgrund

Som bakgrund rekommenderar vi vårt nyhetsbrev och en presentation av vice riksbankschef Per Jansson, som anger inriktningen för en mer expansiv finanspolitik:

”Om offentliga satsningar, som kanske förr eller senare ändå behöver göras, kan finansieras till en historiskt låg kostnad så framstår det som ett bra tillfälle att genomföra dem. Och behoven på det här området är som bekant stora”

”En tanke skulle kunna vara att finanspolitiska beslutsfattare aviserar att de kommer att låta politiken vara expansiv under en viss tid enligt en på förhand angiven bana eller tills ett visst mål är uppnått.”

Läs också gärna Tågföretagens debattartikel på altinget.se Varför underkänner Trafikverket infrastrukturens möjligheter