Hoppa till innehåll
Arbetet med remissvaret till Trafikverkets förslag på nationell plan 2022-2033 fortsätter. Vi har kommit en bra bit på väg och delar här sammanfattningen.

De punkter vi tar upp är:

 • En ny modell för utveckling av infrastrukturen
 • Ramarna för den nationella planen
 • Hälften till järnväg
 • Baktung plan
 • Utsläppen från transportsektorn och transporteffektivitet
 • Finansiering med banavgifter
 • Infrastrukturskulden
 • Södra och Västra stambanan förblir vår pulsåder under årtionden framöver
 • Nya stambanor för höghastighetståg
 • Optimera leveransen med en sammanhållen underhållsplan
 • Näringslivets transportbehov
 • Betydelsen av järnvägens sidosystem
 • Äntligen ERTMS-ombordfinansiering
 • Effekthemtagning
 • 250 km/h på utvalda banor

Bakgrund

Som bakgrund rekommenderar vi vårt nyhetsbrev och en presentation av vice riksbankschef Per Jansson, som anger inriktningen för en mer expansiv finanspolitik:

”Om offentliga satsningar, som kanske förr eller senare ändå behöver göras, kan finansieras till en historiskt låg kostnad så framstår det som ett bra tillfälle att genomföra dem. Och behoven på det här området är som bekant stora”

”En tanke skulle kunna vara att finanspolitiska beslutsfattare aviserar att de kommer att låta politiken vara expansiv under en viss tid enligt en på förhand angiven bana eller tills ett visst mål är uppnått.”

Läs också gärna Tågföretagens debattartikel på altinget.se Varför underkänner Trafikverket infrastrukturens möjligheter