Hoppa till innehåll

Välkommen till Tågföretagens årsmöte den 12 maj kl 15.00. Det formella årsmötet följs som vanligt av ett konferensprogram där vi får senaste nytt om fokusgruppernas arbete. Eftermiddagen avslutas med ett mingel där vi smyglanserar Tågföretagens reformagenda.

Program

Kl 15.00 Årsmöte. Här kan du ta del av årsmöteshandlingarna.

Kl 15.45 På gång inom Tågföretagen. Senaste nytt från fokusgrupperna

Kl 17-18 Mingel med smyglansering av Tågföretagens reformagenda

Tid och plats

Årsmötet är den 12 maj kl 15.00 – 17.00 hos Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Lokal: Dagerman.

Anmälan

Anmäl dig senast den 5 maj.

Deltar flera företrädare från samma företag i årsmötet kan endast en utöva medlemmens rösträtt.

Som framgår av stadgarnas § 16 ska medlem som önskar framföra ärende vid stämman inkomma med detta skriftligen senast två veckor före årsmötet.