Hoppa till innehåll

Härutöver märks ett särskilt intressant namn som kan antas bli en tung profil i den nya regeringen. Det är PM Nilsson som idag är chef för Dagens Industris ledarredaktion. PM Nilsson uttalar att han ska fokusera på frågor som är långsiktigt viktiga för regeringen och landet, såsom olika typer av frihetsfrågor, för individer, företag och kapital. Andra fokusområden rör säkerhetshotet, upprustningen av det svenska försvaret, Natomedlemskapet samt den globala ödesfrågan om miljö och hållbarhet. PM Nilsson kommenterar särskilt att miljöfrågan går in i allt som har med regeringens långsiktiga arbete att göra.

Projektet Nystart för kollektivtrafiken har under veckan varit på Persontrafikmässan och haft seminarium om den framtida utvecklingen av kollektivtrafiken. Henrik Dahlin, vice ordförande Tågföretagen och vd på MTR Nordic, deltog på seminariet som också tog upp flera goda exempel, där Linda Ekholm, branschexpert Tågföretagen, berättade om det nystartade Järnvägscollege. På konferensen deltog också Pierre Sandberg , förbundsdirektör Tågföretagen, på ett seminarium om lagförslag och pågående utredningar inom kollektivtrafikområdet.

I juni 2022 röstade alla riksdagspartier utom SD för att det nuvarande reseavdraget skulle ersättas med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion. Detta skulle innebära att alla som pendlar beskattas lika – oavsett färdmedel – och kollektivtrafik skulle inkluderas i förmånen. De tre regeringspartiernas U-sväng är helt enkelt fel väg att gå och kan endast att förstås under beteckningen ”symbolpolitik”. Läs mer här.

Medielänkar vecka 43

PM Nilsson lämnar Di – blir statssekreterare hos Ulf Kristersson

Di:s superprofil PM Nilsson blir statssekreterare hos Ulf Kristersson (M). Han lämnar därmed sin roll som chef för tidningens ledarredaktion. ”Om statsministern vill ha min hjälp är det mycket som ska till för att säga nej”, kommenterar han beslutet.
Läs artikeln på di.se

Allt mer gods på järnväg

Godstransporterna på järnväg växer så det knakar. Första halvåret i år fraktades 39,5 miljoner ton gods på tåg i Sverige, 10,5 procent mer än under första halvåret 2021.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Branschen tyckte till om pågående lagförslag och utredningar

Under tisdagen på Persontrafik i Stockholm fick branschens företrädare säga sitt om olika aktuella lagförslag och utredningar som påverkar kollektivtrafiken både idag och i framtiden. Mest motstånd hos paneldeltagarna mötte den nya regeringens förslag om sänkt reseavdrag.
Läs artikeln på bussmagasinet.se

”Landsbygdskommuner drabbas värst om reseavdraget behålls”

Minskade skatteintäkter för kommuner och regioner är bara ett av sju skäl att inte riva upp beslutet om skattelättnad för arbetsresor, anser debattörer från bland annat Klimatkommunerna.
Läs artikeln på dagenssamhalle.se

Bred kritik mot bibehållet reseavdrag

Regeringens beslut att behålla det nuvarande reseavdraget istället för att ersätta det med en avståndsbaserad skattereduktion får idag stark och bred kritik från en rad organisationer och företag. I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver 16 tunga namn skriver i artikeln att om regeringen river upp riksdagsbeslutet från i somras blir konsekvenserna försämringar för statskassan, kommunerna, låginkomsttagarna, jämställdheten, miljön och klimatet. I juni, när riksdagen fattade sitt beslut, röstade (S), (M), (L), (KD), (C) (V) och (MP)enhälligt för avskaffandet av dagens reseavdrag. Endast (SD) röstade emot.
Läs artikeln på bussmagasinet.se

Persontrafik: Visionen om ökat resande ska bli verklighet

Under pandemin genomgick kollektivtrafik-branschen ett stålbad. Men nu ska resenärerna vinnas tillbaka igen genom en nystart med olika satsningar som ska öka kollektivtrafikens attraktivitet. På Persontrafikmässans första dag presenterade branschen sin programförklaring om hur de tänker sig att föra satsningen i mål.
Läs artikeln på bussmagasinet.se

Godstransporter via järnväg ökar kraftigt

Allt mer gods transporteras på järnväg, en stor del av ökningen beror på ökade malmtransporter mellan Luleå och Narvik, men även utan malmtrafiken ökar godstransporterna rejält.
Läs artikeln på dagensps.se

Regeringens besked om statliga bolagen: ”Finns ingen säljlista”

Den statliga bolagsportföljen lämnas intakt och det blir inga försäljningar – i alla fall inte i närtid. Det är den nya regeringens besked när Moderaterna nu tar över makten över de statliga bolagen i en ny rockad som ställer Kristdemokraterna utanför bolagsportföljen. ”Vi har inga aktuella förslag om försäljning just nu”, säger ansvarig statssekreterare Lars Hjälmered (M) i en intervju med Di.
Läs artikeln på di.se

Infrastrukturen i Norrbotten brister

Infrastrukturen som binder samman landet brister. Utan transporter stannar verksamheten för många företag men trots det är underhållet underfinansierat och därför försämras funktionaliteten på våra vägar och järnvägar. Den nya regeringen behöver bryta utvecklingen och ta tag i underhållsskulden för att inte Norrbotten ska riskera att mista konkurrenskraft, företag och ytterst arbetstillfällen.
Läs artikeln på svensktnaringsliv.se

Fler reser med SJ trots problemen

Trots problemen med inställda tåg och förseningar – under tredje kvartalet ökade resandet med SJ med 19 procent jämfört med samma period i fjol.
Läs artikeln på nyheter24.se

Göteborgs hamn redovisar större containervolymer

Läget är fortsatt ansträngt i det globala transportsystemet. Följdeffekter av nedstängningar, trängsel och flaskhalsproblematik innebär fortsatta problem i logistikkedjan. Men i Göteborgs hamn fortsätter godsvolymerna att öka i alla segment utom ett. Det visar hamnens volymsammanställning efter årets tredje kvartal.
Läs artikeln på transportochlogistik.se

Så påverkas svenska företag av Ukrainakriget

Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor, ger en lägesuppdatering om den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen med särskilt fokus på hur Rysslands aggressionskrig i Ukraina påverkar svenska företag säkerhetspolitiskt och handelsmässigt. Hur påverkas tex. handelsrelationerna och hur slår sanktioner och motsanktioner mot olika branscher?
Läs artikeln på svensktnaringsliv.se